Category: grade-5

แอบดูคุณครูก้อย สอน ป.5 บท 1 ตุ๊กตาแม่ลูกดก

โดยคุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สอนเรื่อง algorithm และความสำคัญของความชัดเจนในการเขียนอธิบาย algorithm นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง ผ่านสิ่งของที่จับต้องได้ (เรียงตุ๊กตาแม่ลูกดก) นักเรียนได้ฝึกเขียน algorithm ลงบนกระดาษ/กระดาน โดยวิธีการเขียนที่ถูกต้องมีมากมายหลายแบบ อ่านโครงสร้างเนื้อหา ป.5 ตามหนังสือ สสวท. ได้ที่นี่

More/อ่านต่อ ...

หนังสือ ป.5 สอนอะไรบ้าง?

รายชื่อบทและสิ่งที่สอนในแต่ละบท (ป.5) ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช่วยโป้ง ก้อย เรียงตุ๊กตาให้เป็นระเบียบ โดยใช้ selection sort หัดเขียน algorithm ด้วย pseudocode (รหัสลำลอง) และ flow chart (ผังงาน) ชิมชอปแชะ คุณย่าพา #โป้งก้อยอิ่ม ไปเที่ยวตลาดน้ำ เรียนรู้มารยาทการสื่อสารด้วยอีเมล

More/อ่านต่อ ...