Category: training

ข้อมูลสำหรับครู ป.5 ห้อง 3 (อ.น้อง อ.ฝน อ.อ้อ อ.ม็อค) กิจกรรมอบรมครู ตชด. รุ่น 2 ปี 2562

อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประถมศึกษาวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จัดโดย สสวท.​ วิทยากร นายผนวกเดช สุวรรณทัต น.ส.พรพิมล ตั้งชัยสิน นางสุนันทา

More/อ่านต่อ ...

งานอบรมครูวิทยาการคำนวณ 1050 คน จัดโดย สสวท.​ และ สพฐ (19-21 ก.ย. 2562)

ขอบคุณมากครับคุณครูทุกท่านในห้อง ป.ต้น #3 ที่ทำให้การอบรมสนุกสนานมีชีวิตชีวามากๆ ครับ  สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากหลายปัจจัยมารวมกันอย่างกับปาฏิหารย์  ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปงานก็จะไม่ดีเช่นนี้  ตั้งแต่เนื้อหาที่ อ.จิ๊บ อ.อ้อม ฯลฯ และทีม สสวท. เป็นเจ้าภาพเตรียมไว้ (และมีคนหลายคนมาช่วยกันคิดไว้ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว!)  ซึ่งแม้เนื้อหาจะไม่ perfect

More/อ่านต่อ ...

กล่องผลไม้ปริศนา ณ สวทช.

สนุกมากที่ได้ช่วยงาน สวทช. และ สสวท. เพราะสิ่งที่เราลงแรงไปเพียงนิดเดียวจะมีคนช่วยต่อยอดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นหลายสิบหลายร้อยเท่า อย่างกิจกรรม “กล่องผลไม้ปริศนา” ที่ผมรับหน้าที่เป็น “พิธีกร”​ นี้ ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 ในการอบรมครูแกนนำ สสวท. อุปกรณ์ต่าง ๆ ประดิษฐ์โดยทีม สสวท.  ส่วนงานนี้จัดโดย

More/อ่านต่อ ...

สวทช. ร่วมกับ สพป. ปทุมธานี เขต 1 จัดอบรมครูวิทยาการคำนวณ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท Science in Rural Schools : SIRS NSTDA – สวทช. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการคำนวณ องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่

More/อ่านต่อ ...

แนวคิดในการส่งเสริม coding (ความคิดเห็นส่วนตัวของ Mock)

แนวคิดในการส่งเสริม coding (เสนอให้ สสวท.​ โดย ม็อค 1 ส.ค. 2562)  [ส่วนที่ 1] จัดอบรมครูแบบ face to face ในจังหวัดต่าง ๆ โดยมี 3 รูปแบบ

More/อ่านต่อ ...

การอบรมครูออนไลน์ โดย สสวท.​

ประเด็นสำคัญ ฟรี และมีวุฒิบัตรให้ (ถ้าเรียนครบ ส่งงานครบ) มีกำหนดเวลาเรียนเป็นรอบๆ (อ่านรายละเอียดด้านล่าง) อธิบายสาระการเรียนรู้และยกตัวอย่างที่นำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ทั้งตัวอย่างจากในหนังสือ และนอกเหนือจากหนังสือเรียน รายละเอียด อ่านรายละเอียดได้จากประกาศ บน Facebook Page “สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.” หรือคลิกที่: https://www.facebook.com/oho.ipst/photos/a.185685644829659/2310215959043273/?type=3&theater ข้อมูลด้านล่างนี้

More/อ่านต่อ ...

แอบส่อง Live การอบรมครูแกนนำ 2562

สสวท.​ เพิ่งจัดอบรมครูแกนนำวิชาวิทยาการคำนวณไปเมื่อ 21-24 มิถุนายน 2562 มีคุณครูเข้ารับการอบรมประมาณ 80 ท่าน (ระดับประถมศึกษา​) เนื้อหาช่วงหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ Live video (เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดออนไลน์) เพื่อการเรียนการสอนอย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ ทีมงานจึงได้ขอให้คุณครูผลัดกันมา Live เพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการอบรมให้กับคุณครูทางบ้านได้ฟัง หลังเสร็จสิ้นการอบรม

More/อ่านต่อ ...

workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

บรรยายโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค)  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมตตา มงคลธีระเดช  สถาบันการเรียนรู้ (LI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

More/อ่านต่อ ...

Roadshow @ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

การชี้แจงหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ให้กับคุณครูใน จ.แมฮ่องสอน มีการถ่ายทอดสดหลายวิดีโอ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ จัดโดย งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ประสานงานโดย คุณกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช. วิทยากร: ผนวกเดช สุวรรณทัต (มจธ.), ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

More/อ่านต่อ ...

Photos from CS Teacher Training 2017

เชิญชมภาพบรรยากาศ การประชุมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปีที่ 2 หลักสูตร Computing Science วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2560 จัดโดย สสวท. https://photos.app.goo.gl/WzXHVgbG3UPmCDy43 ตัวอย่างการบรรยายเรื่อง Computational Thinking (บรรยายรวมสำหรับครูประถมและมัธยม หลังจากนี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง)

More/อ่านต่อ ...