Category: news

The Standard สัมภาษณ์​ ผศ.ดร.สุกรี : รู้จักวิชาแม่ของ Coding ในระบบการศึกษาไทย กับคำตอบที่มากกว่า ‘ไม่ใช้คอมฯ ได้จริงหรือ’

highlights: ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวน เล่าถึงการพาลูกสาวที่สนใจศิลปะ ไปเรียนรู้อัลกอริทึมการวาดไฟ เปรียบเทียบการคิดเชิงคำนวณกับขั้นตอนการคิดของนักถ่ายภาพ และเชื่อมโยงคอนเซ็ปต์ของการ debug โปรแกรม สู่แนวทางการแก้ปัญหาของชีวิต อ.สุกรี พูดถึงการฝึกอบรมครู​ : “ผมเข้าใจเลยครับ ผมก็สอนหนังสือ และวิชาที่ผมสอนคือวิชาใหม่ ผมเองก็ต้องไปเรียนก่อน ทุกวันนี้สอนอะไรก็แล้วแต่ที่ผมไม่เคยเรียนมาตั้งแต่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยซ้ำไป ไม่เคยเรียนเลยครับ

More/อ่านต่อ ...

นสพ.มติชน: วิชาแห่งอนาคตในคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้อยู่แต่ในคอมพิวเตอร์ – โดย กล้า สมุทวณิช

highlights: “ถ้าเราจะสอนวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในกลไกของโลกและสังคมมนุษย์ได้ตลอดสิบสองปี ความเข้าใจในโลกดิจิทัลที่เป็นส่วนหนึ่งของเราก็สำคัญและจำเป็นในระดับเดียวกัน” “โลกเช่นนี้ เด็กๆ ของเราที่จะโตไปในอีกสิบยี่สิบปีจึงต้องมีทักษะต่างๆ ไว้รับมือ ได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่จะสามารถเข้าใจได้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่อย่างแท้จริง และเราจะทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ AI และหุ่นยนต์ทำงานได้ตามความต้องการของเราอย่างไม่ผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมาย ที่สำคัญคือจะต้องมีทักษะที่จะแยกแยะข่าวจริงข่าวลวง และการรู้เท่าทันกลไกของเครือข่ายสารสนเทศและสังคมโซเชียล ที่เราเรียกกันว่า Digital Literacy หรือความตระหนักรู้ต่อดิจิทัล” ผู้เขียนยกตัวอย่างโจทย์ในหนังสือ ป.4

More/อ่านต่อ ...

Podcast: เรียนโค้ดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ! คุยกับ อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต (โดยคุณ กล้า สมุทวณิช)

“coding เนี่ยะมันจะมีความหมายแคบหรือกว้างเพียงใด มันจะมีประวัติมายังไงนะครับ เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมันก็สนุกดีนะครับ แต่ถ้าจะถกเถียงเพื่อไปบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิด อีกฝ่ายหนึ่งพูดผิด พูดโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยะ ผมว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับ ลองมาดูกันดีกว่าว่าคำว่า coding ในปัจจุบันเนี่ยะเขาใช้ในความหมายใดกันบ้าง…” ผนวกเดช สุวรรณทัต (30 ส.ค. 2562) คำนำ โดย Mock มาฟังคำนิยามและแง่มุมของคำว่า

More/อ่านต่อ ...

Manager: อย่าเพิ่งโห่! เรียนโคดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์แบบ “คุณหญิงกัลยา” เกิดขึ้นได้จริง

excerpts: วิชา “วิทยาการคำนวณ” เกิดขึ้นได้จริง มีตำราแล้ว สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เน้นการคิดเชิงคำนวณ การเข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่เน้นท่องจำแต่เน้นคิดและสังเคราะห์คำตอบ การสอนโค้ดดิ้งในระดับประถมศึกษา ถ้าจะให้สอนโค้ดดิ้งแบบให้รู้จักโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ (Syntax) อาจไม่เหมาะ เพราะเกินวัยเด็ก จึงมีวิธีสอนแนวอื่นโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่เน้นไปที่การฝึกตรรกะ และวิธีคิดแทน  ในต่างประเทศมีโครงการ CS

More/อ่านต่อ ...

#เล่าเท่าที่รู้ โดยนักเกรียน สวนกุหลาบ

excerpts: “เป็นที่น่าดีใจว่า หลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาและสสวท.ทำออกมาได้ดีทีเดียว สร้างพื้นฐานที่ถูกต้องให้นักเรียนโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างในอนาคต มีจัดอบรมครูผู้สอนวิชานี้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียน มีความร่วมมือจากหลายองค์กรรวมทั้งเอกชนในการพัฒนาสื่อการสอน แอป หรือเวปไซท์ช่วยสอนวิชานี้ ทุกๆกระบวนการดำเนินการด้วยความเข้าใจที่ถูกที่ควรในการพัฒนาการสอนวิชาวิทยาการคำนวณนี้” “ปัจจุบัน สสวท.บูรณาการการเรียนรู้ไว้ดีมาก เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จะมีการสอดแทรกdiscrete mathเข้าไปเพื่อปูพื้นฐานกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กประถม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้น” “ดีใจที่คุณหญิงกัลยาและกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญกับวิชานี้ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวที่จะถกเถียงหาข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชานี้ สสวท.ทำหลักสูตรเอาไว้ดีมาก เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่

More/อ่านต่อ ...

Podcast: กล้าคุย – รีวิว แบบเรียน “วิทยาการคำนวณ ป.4”

รายละเอียด: มารีวิวหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจ และมองเห็นอนาคตของประเทศชาติ แบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ที่สอนให้เด็กประถมของเรารู้จักกลไกของการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ Coding รวมถึงการใช้งานสื่อโซเชี่ยลเน็ทเวิร์กอย่างฉลาด ชนิดที่ว่าผู้ใหญ่ก็ควรอ่าน“กล้าคุย” Podcast คุยทุกเรื่องกับ กล้า สมุทวณิช นักเขียน คอลัมนิสต์ และนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ กล้า สมุทวณิช / 18 ก.ค.

More/อ่านต่อ ...

นสพ.​ กรุงเทพธุรกิจ (16 ก.ค. 2562)

ข่าวการนโยบาย Coding เป็นภาษาที่ 3 ของ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช. ศึกษาธิการ ซึ่งท่านได้พูดคุยกับ Prof Takahiro Saito (Osaka University) และ ผศ. ดร. กฤติกา

More/อ่านต่อ ...

นสพ.​ กรุงเทพธุรกิจ (4 ม.ค. 2562)

วิทยาการคำนวณสอน ​Coding สร้างกระบวนการคิดตั้งแต่ประถม ให้สัมภาษณ์โดย ผศ. ดร. ธนาวิท์ รักธรรมานนท์ อ. วัชรพัฐ​ เมตตานันท อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 หน้า

More/อ่านต่อ ...

บทความโดย The MATTER: ไม่ต้องเป็นเด็กเนิร์ด ก็เรียนเขียนโปรแกรมได้ คุยกับ อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต

อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต ให้สัมภาษณ์ คุณกรุณพร เชษฐพยัคฆ์ (คุณเอิน) จาก The Matter เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างคำถามเด็ดๆ แล้ววิชาโค้ดดิ้งนี้ทำไมเด็กต้องเรียน และเรียนถึง 12 ปี เร็วไปมั้ย

More/อ่านต่อ ...

ช่อง 9 อสมท. รายการบ่ายนี้มีคำตอบ (2561)

ติดอาวุธให้เด็กนักเรียนไทย จากผู้เสพติดไอทีเป็นผู้ควบคุมและสร้างได้ ผู้สัมภาษณ์: คุณวิศาล ดิลกวณิช และ คุณสุนทรี อรรถสุข ผู้ให้สัมภาษณ์: ผนวกเดช สุวรรณทัต และ ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ผู้ร่วมตอบคำถามประชาชน: เมตตา มงคลธีระเดช และ

More/อ่านต่อ ...