Category: curriculum

ตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

Highlights ผู้เขียน (ผนวกเดช) ได้รับการสอบถามจากหลายท่านเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา จึงได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคยได้ใช้บรรยายในที่ต่าง ๆ ไว้ ณ ที่นี่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัด มีข้อความว่าอย่างไรบ้าง? แบ่งตามชั้นปีได้อย่างไร? หาเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ที่ใด? ขอไฟล์ที่มีข้อความตัวชี้วัดได้หรือไม่? ทำไมตัวชี้วัดจึงเขียนด้วยข้อความเช่นนี้? ข้อความแบบนี้ กับอีกแบบหนึ่ง มีความแตกต่างกันอย่างไร?

More/อ่านต่อ ...

ประชุมระดมความคิดเห็น โดยสภาการศึกษา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

Highlights ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ครูจากหลายหน่วยงาน วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 งานของกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รศ.ยืน

More/อ่านต่อ ...

Coding เกี่ยวข้องกับ STEM อย่างไร?

Computational Thinking เป็นทักษะที่ได้จากการเรียน Coding ในบทความนี้ องค์กร k12cs.org ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Computational Thinking กับวิชาต่างๆ ในสาขา STEM โดยแบ่งเป็น CS + Math CS + Math

More/อ่านต่อ ...

Thai PBS รวมพลังครู Code ได้ Code ดี

highlights กิจกรรมพบปะคุณครู 554 ท่าน จัดโดย Thai PBS วิทยากรได้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, อ.Mock ผนวกเดช สุวรรณทัต, และ ดร.Lucky ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผม (Mock) ได้บรรยายเรื่องแกนของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...

พูดคุยเรื่อง Unplugged Coding ในรายการ Live@จันทรเกษม (27 ม.ค. 63)

ผม (Mock – ผนวกเดช สุวรรณทัต) ได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยเรื่อง Unplugged Coding และหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ร่วมกับพี่แทนไท (ดร. แทนไท ประเสริฐกุล) และพี่ต้นไม้ (คุณกันติพจน์ สิริภักดิสกุล) ในรายการ Live@จันทรเกษม ที่สนามหญ้าริมรั้วกระทรวงศึกษาธิการ Highlights:

More/อ่านต่อ ...

The Standard สัมภาษณ์​ ผศ.ดร.สุกรี : รู้จักวิชาแม่ของ Coding ในระบบการศึกษาไทย กับคำตอบที่มากกว่า ‘ไม่ใช้คอมฯ ได้จริงหรือ’

highlights: ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวน เล่าถึงการพาลูกสาวที่สนใจศิลปะ ไปเรียนรู้อัลกอริทึมการวาดไฟ เปรียบเทียบการคิดเชิงคำนวณกับขั้นตอนการคิดของนักถ่ายภาพ และเชื่อมโยงคอนเซ็ปต์ของการ debug โปรแกรม สู่แนวทางการแก้ปัญหาของชีวิต อ.สุกรี พูดถึงการฝึกอบรมครู​ : “ผมเข้าใจเลยครับ ผมก็สอนหนังสือ และวิชาที่ผมสอนคือวิชาใหม่ ผมเองก็ต้องไปเรียนก่อน ทุกวันนี้สอนอะไรก็แล้วแต่ที่ผมไม่เคยเรียนมาตั้งแต่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยซ้ำไป ไม่เคยเรียนเลยครับ

More/อ่านต่อ ...

นสพ.มติชน: วิชาแห่งอนาคตในคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้อยู่แต่ในคอมพิวเตอร์ – โดย กล้า สมุทวณิช

highlights: “ถ้าเราจะสอนวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในกลไกของโลกและสังคมมนุษย์ได้ตลอดสิบสองปี ความเข้าใจในโลกดิจิทัลที่เป็นส่วนหนึ่งของเราก็สำคัญและจำเป็นในระดับเดียวกัน” “โลกเช่นนี้ เด็กๆ ของเราที่จะโตไปในอีกสิบยี่สิบปีจึงต้องมีทักษะต่างๆ ไว้รับมือ ได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่จะสามารถเข้าใจได้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่อย่างแท้จริง และเราจะทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ AI และหุ่นยนต์ทำงานได้ตามความต้องการของเราอย่างไม่ผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมาย ที่สำคัญคือจะต้องมีทักษะที่จะแยกแยะข่าวจริงข่าวลวง และการรู้เท่าทันกลไกของเครือข่ายสารสนเทศและสังคมโซเชียล ที่เราเรียกกันว่า Digital Literacy หรือความตระหนักรู้ต่อดิจิทัล” ผู้เขียนยกตัวอย่างโจทย์ในหนังสือ ป.4

More/อ่านต่อ ...

FAQ: วิชาวิทยาการคำนวณ จะเพิ่มความเหลื่อมล้ำหรือไม่? ผู้ออกแบบหลักสูตรนึกถึงโรงเรียนห่างไกลบ้างหรือเปล่า?

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน การพิจารณาว่าหลักสูตรนี้จะทำให้ความเหลื่อมล้ำมากขึ้นหรือน้อยลง เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง ในหลักสูตรเก่าที่เน้นการสอนคอมพิวเตอร์เป็นเสมือนอาชีพหนึ่ง จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนเกือบจะทั้งหลักสูตร แต่ในหลักสูตรใหม่เราสอนในลักษณะของวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการคิดมากกว่ารายละเอียดทางเทคนิค การสอน coding มีส่วนที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ดังนั้น ในแง่นี้ หลักสูตรใหม่ก็มีความเหลื่อมล้ำน้อยกว่าหลักสูตรเก่าเสียอีก แต่ แน่นอนครับ ความเหลื่อมล้ำยังคงมีอยู่ โรงเรียนทุกโรงเรียนควรมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ มีครูเพียงพอ ครูควรมีโอกาสเข้ารับการอบรมเพียงพอ มีภาระงานที่เหมาะสม

More/อ่านต่อ ...

FAQ: เรียน ​coding ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ จริงหรือ?​ [fact & opinion]

บทความนี้เขียนโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต มีทั้งข้อเท็จจริง และความคิดเห็นซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ก่อนอื่นขอวางตนให้ชัดเจน ผมไม่มีหน้าที่ปกป้องนักการเมืองท่านใดทั้งนั้น ไม่ว่าผมจะรักหรือไม่รักเขาก็ตาม สำหรับกรณีนี้ผมขอให้ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนนะครับ ข้อเท็จจริง (Facts) หลักสูตรวิทยาการคำนวณมี 3 แกนหลัก คือ CS-ICT-DL แกนที่นักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน ทั้ง 6

More/อ่านต่อ ...

​FAQ: ตกลงว่าอะไรคือ coding?

ผมจะทดลองอธิบายคำว่า coding ด้วยโวหาร 4 ชนิด: บรรยายโวหาร สาธกโวหาร เทศนาโวหาร และ อุปมาโวหาร ดูนะครับ highlights: [โรงเรียน/ที่ทำงานของผม] เขาก็ไม่ได้มานั่งสอนให้จำแนกแยกแยะความหมายของคำแบบยิบย่อยเช่นนี้ครับ ใครล่ะจะมีอำนาจในการให้นิยามที่คนอื่นต้องเชื่อตาม? อย่าไปสนใจมากนักเลยว่า coding กับ programming มันต่างกันอย่างไร

More/อ่านต่อ ...