Category: details

ตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

Highlights ผู้เขียน (ผนวกเดช) ได้รับการสอบถามจากหลายท่านเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา จึงได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคยได้ใช้บรรยายในที่ต่าง ๆ ไว้ ณ ที่นี่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัด มีข้อความว่าอย่างไรบ้าง? แบ่งตามชั้นปีได้อย่างไร? หาเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ที่ใด? ขอไฟล์ที่มีข้อความตัวชี้วัดได้หรือไม่? ทำไมตัวชี้วัดจึงเขียนด้วยข้อความเช่นนี้? ข้อความแบบนี้ กับอีกแบบหนึ่ง มีความแตกต่างกันอย่างไร?

More/อ่านต่อ ...

Thai PBS รวมพลังครู Code ได้ Code ดี

highlights กิจกรรมพบปะคุณครู 554 ท่าน จัดโดย Thai PBS วิทยากรได้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, อ.Mock ผนวกเดช สุวรรณทัต, และ ดร.Lucky ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผม (Mock) ได้บรรยายเรื่องแกนของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...

คู่มือครู และเอกสารอื่นๆ จาก สสวท. (ฟรี)

คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ ​Scratch ฯลฯ มีให้ดาวน์โหลดฟรี ๆ โดย สสวท.

More/อ่านต่อ ...

คู่มือการใช้หลักสูตร (สสวท. แจกฟรี!)

ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน ไม่ต้องสมัครสมาชิกเว็บไหน คนไทยทุกคนดาวน์โหลดได้ฟรี ๆ ครับ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่่ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้เป็นรายวิชาพื้นฐาน นั่นหมายถึงนักเรียนทุกคนจะต้องได้เรียน ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้คือ นักเรียนจะได้ฝึก coding ตั้งแต่ ป.1 ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ซ่อนอยู่คือการฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่วนเครื่องมือที่จะสอน coding ให้กับเด็กประถมในปัจจุบันก็มีอยู่มากมายทั้งยังให้ความสนุกและส่งเสริมจินตนาการไปคู่กัน หรือผู้สอนจะสร้างสื่อสำหรับสอน

More/อ่านต่อ ...

บทความต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

บทความโดย สสวท. หรือนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ​ IPST Thailand: หลักสูตรไทยให้เด็กเขียนโปรแกรม คิดดีแล้วหรือ? https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/1717354814967566 เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 IPST Thailand: การคิดเชิงคำนวณ โดย โปรเฟสเซอร์เจนเนตต์ วิง bit.ly/ipstct1 เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561

More/อ่านต่อ ...

เอกสารอธิบายหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

ท่านสามารถอ่านตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ทั้งจากเอกสารที่เผยแพร่เป็นทางการ และเอกสารคู่มือครูของ สสวท
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ:

More/อ่านต่อ ...

บทความ “ประชาพิจารณ์ หลักสูตร ict ของ สสวท” โดย รศ. ดร.​ พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

ประเด็นหลัก keyword ของประถมต้น = “Unplugged” keyword ของประถมปลาย = “Daily” ซึ่งหมายถึงการใช้ ict กับชีวิตประจำวัน keyword ของ ม.ต้น = “primary data” keyword ของ

More/อ่านต่อ ...

ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศอย่างเป็นทางการมีมาตั้งแต่ปี 2560 แล้ว สถานศึกษาจะอ้างว่าไม่รู้จักวิชาวิทยาการคำนวณไม่ได้นะครับ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 (7 ส.ค. 2560), 30/2561 (5 ม.ค. 2561), ประกาศ สพฐ. (8 ม.ค. 2561), คำสั่ง สพฐ​ 921/2561, 922/2561

More/อ่านต่อ ...