Category: activity

ขุมทองกิจกรรม unplugged: csunplugged.org

อยากได้ไอเดียกิจกรรม unplugged coding จะหาได้จากที่ใดบ้าง? หนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา สสวท. มีตัวอย่างที่หลากหลาย ออกแบบขึ้นมาให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย มีระดับความยาก-ง่ายที่พยายามวางไว้ให้เหมาะสมตามชั้นปี และมีภาพประกอบเป็นการ์ตูนน่ารักๆ ด้วยนะ (แอดมินแอดม็อค ก็เป็นหนึ่งในผู้เขียนครับ โดยมี สสวท. เป็นเจ้าภาพ) แต่ทราบไหมว่ายังมีแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่ฟรี และดีมากๆ มีตัวอย่างกิจกรรมจำนวนมหาศาลที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้

More/อ่านต่อ ...

การประชุมโครงการ Unplugged Coding สำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 13 จังหวัด (14-16 ต.ค. 2563)

รายละเอียด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน และออกแบบชุดกิจกรรมตัวอย่างการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรราชพฤกษ์ และ สโมสรทหารบก โครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล งบประมาณ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

More/อ่านต่อ ...

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ sorting network (กิจกรรม unplugged)

Main ideas: เป้าหมายหลักคือ พิจารณาการทำงานแบบ parallel processing เทียบกับการทำทีละขั้นตอน งานบางอย่างแบ่งกันทำพร้อมกันได้ง่าย เช่น แบ่งกันพิมพ์เอกสาร 10 หน้า คนละหน้า หรืองานขุดร่องตื้นๆ (ditch) ยาว 10 เมตร สามารถแบ่งกันขุดสิบคนคนละเมตร พร้อมๆ

More/อ่านต่อ ...

มากันหลายคน อย่าเดินชนหนูนะ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #6

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ แท้จริงแล้ว หากท่านผ่าน checkpoint #5 ก็นับว่าท่านได้ทำภารกิจสำคัญลุล่วงหมดแล้ว ที่เหลือเป็นเพียงส่วนเพิ่มเติม หรือ extra credit ที่ทำเพื่อเอามันเฉยๆ ครับ .. และนี่แหละคือความสนุกอย่างแท้จริง!!! ท่านจะทำภารกิจแตกต่างจากนี้ก็ได้ จะเพิ่มเติม ต่อเติม หรือดัดแปลงอย่างไรก็ได้

More/อ่านต่อ ...

เดินเหนื่อยมั้ย เส้นชัยช่วยนับรอบ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #5

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ แก้ไขโปรแกรมจาก checkpoint #4 ให้สามารถนับจำนวนรอบในการเดินได้ เราจะวาง “เส้นชัย”​ ขวางเส้นทางการเดินไว้ จากนั้นจะเขียนโค้ดให้เส้นชัยคอยนับจำนวนครั้งที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่าน ทั้งนี้เส้นชัยอาจเป็นเพียงเส้นสีแดงธรรมดาๆ (ตัวละครชื่อ Line) หรือตัวละครอื่นที่มีลักษะยาวคล้ายเส้นก็ได้ (เช่น Magic Wand, ไม้กวาด, หรือขนมปัง)

More/อ่านต่อ ...

เดินเอง เลี้ยวเอง นักเลงพอ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #4

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ แก้ไขโปรแกรมจาก checkpoint #3 ให้สามารถเดินตามเส้นได้โดยอัตโนมัติ เมื่อไข่มุกสัมผัสกับเส้นสีเทา หุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องพูดแล้ว (แต่อาจทำสิ่งอื่นแทน) ตัวอย่างผลลัพธ์ ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม hints คำสั่งที่จำเป็นต้องใช้ ท่านได้เคยเรียนรู้มาหมดแล้ว อย่าเพิ่งลบคำสั่ง say __ for 1

More/อ่านต่อ ...

เส้นทางเวียนวน ไข่มุกชนเส้นรึยัง | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #3

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ เราจะวาดเส้นทางเดินบนเวทีให้กับหุ่นยนต์ โดยใช้เส้นสีเทาวาดเป็นวงรี ที่อาจมีการลดเลี้ยวเคี้ยวคดเล็กน้อย (แต่อย่าเพิ่งเลี้ยวหักมุมมากเกินไป) จากนั้นจะทดลอง “เล่นเกม”​ ใช้คีย์บอร์ดควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้น โดยที่ไม่ออกนอกเส้น วนไปเรื่อยๆ จากนั้นเราจะเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์มีระบบตรวจจับการ “ออกนอกเส้น” และแจ้งเตือนเราโดยอัตโนมัติ และจะหยุดรอคำสั่งจากเรา 1-2 วินาทีก่อนที่จะเดินต่อไป ทั้งนี้หุ่นยนต์จะแจ้งเตือนผ่านกล่องข้อความเท่านั้น โดยไม่ตัดสินใจทำอะไรเองสักอย่างเดียว

More/อ่านต่อ ...

หุ่นเดินเอง กระเด้งเมื่อชนขอบ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #2

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ ปรับปรุงจาก checkpoint #1 ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ ด้วยตนเองหลังจากที่เรากดธงเขียว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ทีละน้อย (เพียง 1 step หรือ 2 steps) เมื่อหุ่นยนต์ชนขอบเวที ให้กระเด้งกลับ เรายังคงสามารถควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้คีย์บอร์ดได้เช่นเดิม เมื่อกดลูกศรชี้ขึ้น

More/อ่านต่อ ...

หุ่น(ยนต์)ดี กดคีย์แล้วขยับ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #1

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ ต้องการเตรียมหุ่นยนต์สำหรับเดินตามเส้น แต่ในขั้นนี้หุ่นยนต์จะเพียงขยับตามการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดเท่านั้น โดยสามารถเดินหน้า-ถอยหลังได้ และหมุนซ้าย-ขวาได้ ทีละนิดจากการกดปุ่มทีละครั้ง ตัวละครของแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่เพื่อให้การบอกทิศทางเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ขอให้หุ่นยนต์ทุกตัวมีมุมมองจากด้านบน (bird’s-eye view) และให้แก้ไขตัวละครเสมือนว่าหุ่นยนต์กำลังยื่นแขนสองข้างไปด้านหน้า กางแขนออกเล็กน้อย และที่ปลายแขนนั้นถือ “ไข่มุก” ไว้ข้างละเม็ด ไข่มุกสำหรับมือซ้ายมีสีคนละสีกับไข่มุกในมือขวา

More/อ่านต่อ ...