Category: unplugged

ขุมทองกิจกรรม unplugged: csunplugged.org

อยากได้ไอเดียกิจกรรม unplugged coding จะหาได้จากที่ใดบ้าง? หนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา สสวท. มีตัวอย่างที่หลากหลาย ออกแบบขึ้นมาให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย มีระดับความยาก-ง่ายที่พยายามวางไว้ให้เหมาะสมตามชั้นปี และมีภาพประกอบเป็นการ์ตูนน่ารักๆ ด้วยนะ (แอดมินแอดม็อค ก็เป็นหนึ่งในผู้เขียนครับ โดยมี สสวท. เป็นเจ้าภาพ) แต่ทราบไหมว่ายังมีแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่ฟรี และดีมากๆ มีตัวอย่างกิจกรรมจำนวนมหาศาลที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้

More/อ่านต่อ ...

การประชุมโครงการ Unplugged Coding สำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 13 จังหวัด (14-16 ต.ค. 2563)

รายละเอียด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน และออกแบบชุดกิจกรรมตัวอย่างการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรราชพฤกษ์ และ สโมสรทหารบก โครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล งบประมาณ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

More/อ่านต่อ ...

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ sorting network (กิจกรรม unplugged)

Main ideas: เป้าหมายหลักคือ พิจารณาการทำงานแบบ parallel processing เทียบกับการทำทีละขั้นตอน งานบางอย่างแบ่งกันทำพร้อมกันได้ง่าย เช่น แบ่งกันพิมพ์เอกสาร 10 หน้า คนละหน้า หรืองานขุดร่องตื้นๆ (ditch) ยาว 10 เมตร สามารถแบ่งกันขุดสิบคนคนละเมตร พร้อมๆ

More/อ่านต่อ ...