Month: August 2017

บทความ “ประชาพิจารณ์ หลักสูตร ict ของ สสวท” โดย รศ. ดร.​ พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

ประเด็นหลัก keyword ของประถมต้น = “Unplugged” keyword ของประถมปลาย = “Daily” ซึ่งหมายถึงการใช้ ict กับชีวิตประจำวัน keyword ของ ม.ต้น = “primary data” keyword ของ

More/อ่านต่อ ...

ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศอย่างเป็นทางการมีมาตั้งแต่ปี 2560 แล้ว สถานศึกษาจะอ้างว่าไม่รู้จักวิชาวิทยาการคำนวณไม่ได้นะครับ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 (7 ส.ค. 2560), 30/2561 (5 ม.ค. 2561), ประกาศ สพฐ. (8 ม.ค. 2561), คำสั่ง สพฐ​ 921/2561, 922/2561

More/อ่านต่อ ...

Photos from CS Teacher Training 2017

เชิญชมภาพบรรยากาศ การประชุมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปีที่ 2 หลักสูตร Computing Science วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2560 จัดโดย สสวท. https://photos.app.goo.gl/WzXHVgbG3UPmCDy43 ตัวอย่างการบรรยายเรื่อง Computational Thinking (บรรยายรวมสำหรับครูประถมและมัธยม หลังจากนี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง)

More/อ่านต่อ ...