Month: September 2018

หุ่น(ยนต์)ดี กดคีย์แล้วขยับ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #1

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ ต้องการเตรียมหุ่นยนต์สำหรับเดินตามเส้น แต่ในขั้นนี้หุ่นยนต์จะเพียงขยับตามการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดเท่านั้น โดยสามารถเดินหน้า-ถอยหลังได้ และหมุนซ้าย-ขวาได้ ทีละนิดจากการกดปุ่มทีละครั้ง ตัวละครของแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่เพื่อให้การบอกทิศทางเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ขอให้หุ่นยนต์ทุกตัวมีมุมมองจากด้านบน (bird’s-eye view) และให้แก้ไขตัวละครเสมือนว่าหุ่นยนต์กำลังยื่นแขนสองข้างไปด้านหน้า กางแขนออกเล็กน้อย และที่ปลายแขนนั้นถือ “ไข่มุก” ไว้ข้างละเม็ด ไข่มุกสำหรับมือซ้ายมีสีคนละสีกับไข่มุกในมือขวา

More/อ่านต่อ ...