Month: October 2018

มากันหลายคน อย่าเดินชนหนูนะ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #6

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ แท้จริงแล้ว หากท่านผ่าน checkpoint #5 ก็นับว่าท่านได้ทำภารกิจสำคัญลุล่วงหมดแล้ว ที่เหลือเป็นเพียงส่วนเพิ่มเติม หรือ extra credit ที่ทำเพื่อเอามันเฉยๆ ครับ .. และนี่แหละคือความสนุกอย่างแท้จริง!!! ท่านจะทำภารกิจแตกต่างจากนี้ก็ได้ จะเพิ่มเติม ต่อเติม หรือดัดแปลงอย่างไรก็ได้

More/อ่านต่อ ...

เดินเหนื่อยมั้ย เส้นชัยช่วยนับรอบ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #5

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ แก้ไขโปรแกรมจาก checkpoint #4 ให้สามารถนับจำนวนรอบในการเดินได้ เราจะวาง “เส้นชัย”​ ขวางเส้นทางการเดินไว้ จากนั้นจะเขียนโค้ดให้เส้นชัยคอยนับจำนวนครั้งที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่าน ทั้งนี้เส้นชัยอาจเป็นเพียงเส้นสีแดงธรรมดาๆ (ตัวละครชื่อ Line) หรือตัวละครอื่นที่มีลักษะยาวคล้ายเส้นก็ได้ (เช่น Magic Wand, ไม้กวาด, หรือขนมปัง)

More/อ่านต่อ ...

เดินเอง เลี้ยวเอง นักเลงพอ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #4

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ แก้ไขโปรแกรมจาก checkpoint #3 ให้สามารถเดินตามเส้นได้โดยอัตโนมัติ เมื่อไข่มุกสัมผัสกับเส้นสีเทา หุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องพูดแล้ว (แต่อาจทำสิ่งอื่นแทน) ตัวอย่างผลลัพธ์ ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม hints คำสั่งที่จำเป็นต้องใช้ ท่านได้เคยเรียนรู้มาหมดแล้ว อย่าเพิ่งลบคำสั่ง say __ for 1

More/อ่านต่อ ...

เส้นทางเวียนวน ไข่มุกชนเส้นรึยัง | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #3

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ เราจะวาดเส้นทางเดินบนเวทีให้กับหุ่นยนต์ โดยใช้เส้นสีเทาวาดเป็นวงรี ที่อาจมีการลดเลี้ยวเคี้ยวคดเล็กน้อย (แต่อย่าเพิ่งเลี้ยวหักมุมมากเกินไป) จากนั้นจะทดลอง “เล่นเกม”​ ใช้คีย์บอร์ดควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้น โดยที่ไม่ออกนอกเส้น วนไปเรื่อยๆ จากนั้นเราจะเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์มีระบบตรวจจับการ “ออกนอกเส้น” และแจ้งเตือนเราโดยอัตโนมัติ และจะหยุดรอคำสั่งจากเรา 1-2 วินาทีก่อนที่จะเดินต่อไป ทั้งนี้หุ่นยนต์จะแจ้งเตือนผ่านกล่องข้อความเท่านั้น โดยไม่ตัดสินใจทำอะไรเองสักอย่างเดียว

More/อ่านต่อ ...

หุ่นเดินเอง กระเด้งเมื่อชนขอบ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #2

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้ ปรับปรุงจาก checkpoint #1 ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ ด้วยตนเองหลังจากที่เรากดธงเขียว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ทีละน้อย (เพียง 1 step หรือ 2 steps) เมื่อหุ่นยนต์ชนขอบเวที ให้กระเด้งกลับ เรายังคงสามารถควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้คีย์บอร์ดได้เช่นเดิม เมื่อกดลูกศรชี้ขึ้น

More/อ่านต่อ ...