Month: July 2019

Podcast: เรียนโค้ดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ! คุยกับ อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต (โดยคุณ กล้า สมุทวณิช)

“coding เนี่ยะมันจะมีความหมายแคบหรือกว้างเพียงใด มันจะมีประวัติมายังไงนะครับ เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมันก็สนุกดีนะครับ แต่ถ้าจะถกเถียงเพื่อไปบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิด อีกฝ่ายหนึ่งพูดผิด พูดโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยะ ผมว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับ ลองมาดูกันดีกว่าว่าคำว่า coding ในปัจจุบันเนี่ยะเขาใช้ในความหมายใดกันบ้าง…” ผนวกเดช สุวรรณทัต (30 ส.ค. 2562) คำนำ โดย Mock มาฟังคำนิยามและแง่มุมของคำว่า

More/อ่านต่อ ...

Manager: อย่าเพิ่งโห่! เรียนโคดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์แบบ “คุณหญิงกัลยา” เกิดขึ้นได้จริง

excerpts: วิชา “วิทยาการคำนวณ” เกิดขึ้นได้จริง มีตำราแล้ว สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เน้นการคิดเชิงคำนวณ การเข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่เน้นท่องจำแต่เน้นคิดและสังเคราะห์คำตอบ การสอนโค้ดดิ้งในระดับประถมศึกษา ถ้าจะให้สอนโค้ดดิ้งแบบให้รู้จักโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ (Syntax) อาจไม่เหมาะ เพราะเกินวัยเด็ก จึงมีวิธีสอนแนวอื่นโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่เน้นไปที่การฝึกตรรกะ และวิธีคิดแทน  ในต่างประเทศมีโครงการ CS

More/อ่านต่อ ...

#เล่าเท่าที่รู้ โดยนักเกรียน สวนกุหลาบ

excerpts: “เป็นที่น่าดีใจว่า หลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาและสสวท.ทำออกมาได้ดีทีเดียว สร้างพื้นฐานที่ถูกต้องให้นักเรียนโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างในอนาคต มีจัดอบรมครูผู้สอนวิชานี้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียน มีความร่วมมือจากหลายองค์กรรวมทั้งเอกชนในการพัฒนาสื่อการสอน แอป หรือเวปไซท์ช่วยสอนวิชานี้ ทุกๆกระบวนการดำเนินการด้วยความเข้าใจที่ถูกที่ควรในการพัฒนาการสอนวิชาวิทยาการคำนวณนี้” “ปัจจุบัน สสวท.บูรณาการการเรียนรู้ไว้ดีมาก เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จะมีการสอดแทรกdiscrete mathเข้าไปเพื่อปูพื้นฐานกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กประถม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้น” “ดีใจที่คุณหญิงกัลยาและกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญกับวิชานี้ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวที่จะถกเถียงหาข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชานี้ สสวท.ทำหลักสูตรเอาไว้ดีมาก เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่

More/อ่านต่อ ...

แอบดูคุณครูก้อย สอน ป.5 บท 1 ตุ๊กตาแม่ลูกดก

โดยคุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สอนเรื่อง algorithm และความสำคัญของความชัดเจนในการเขียนอธิบาย algorithm นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง ผ่านสิ่งของที่จับต้องได้ (เรียงตุ๊กตาแม่ลูกดก) นักเรียนได้ฝึกเขียน algorithm ลงบนกระดาษ/กระดาน โดยวิธีการเขียนที่ถูกต้องมีมากมายหลายแบบ อ่านโครงสร้างเนื้อหา ป.5 ตามหนังสือ สสวท. ได้ที่นี่

More/อ่านต่อ ...

ตัวอย่างการสอน Scratch: วาดรูปหลายเหลี่ยม

โดยคุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน โรงเรียนเมืองเลย จะเห็นว่า Scratch นั้นสามารถใช้บูรณาการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์​และศิลปะได้อย่างลงตัว

More/อ่านต่อ ...

คู่มือครู และเอกสารอื่นๆ จาก สสวท. (ฟรี)

คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ ​Scratch ฯลฯ มีให้ดาวน์โหลดฟรี ๆ โดย สสวท.

More/อ่านต่อ ...

คู่มือการใช้หลักสูตร (สสวท. แจกฟรี!)

ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน ไม่ต้องสมัครสมาชิกเว็บไหน คนไทยทุกคนดาวน์โหลดได้ฟรี ๆ ครับ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่่ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้เป็นรายวิชาพื้นฐาน นั่นหมายถึงนักเรียนทุกคนจะต้องได้เรียน ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้คือ นักเรียนจะได้ฝึก coding ตั้งแต่ ป.1 ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ซ่อนอยู่คือการฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่วนเครื่องมือที่จะสอน coding ให้กับเด็กประถมในปัจจุบันก็มีอยู่มากมายทั้งยังให้ความสนุกและส่งเสริมจินตนาการไปคู่กัน หรือผู้สอนจะสร้างสื่อสำหรับสอน

More/อ่านต่อ ...

การอบรมครูออนไลน์ โดย สสวท.​

ประเด็นสำคัญ ฟรี และมีวุฒิบัตรให้ (ถ้าเรียนครบ ส่งงานครบ) มีกำหนดเวลาเรียนเป็นรอบๆ (อ่านรายละเอียดด้านล่าง) อธิบายสาระการเรียนรู้และยกตัวอย่างที่นำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ทั้งตัวอย่างจากในหนังสือ และนอกเหนือจากหนังสือเรียน รายละเอียด อ่านรายละเอียดได้จากประกาศ บน Facebook Page “สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.” หรือคลิกที่: https://www.facebook.com/oho.ipst/photos/a.185685644829659/2310215959043273/?type=3&theater ข้อมูลด้านล่างนี้

More/อ่านต่อ ...

มีจิตใจเพื่อชุมชน – Community Awareness

ชุมชนที่เข้มแข็ง คือรากฐานของสังคมที่เจริญรุ่งเรือง วิชาวิทยาการคำนวณเป็นวิชาที่เตรียมพร้อมเด็กสู่สังคมดิจิทัล ดังนั้น แบบเรียนของ สสวท. ระดับประถมศึกษา ฉบับการ์ตูน #โป้งก้อยอิ่ม จึงมุ่งปลูกฝังค่านิยมแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็ก  เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อคำว่า “ชุมชน” ในหลายทิศทาง ทั้งในแง่บวก แง่ลบ และแง่ที่ยังตีความไม่ได้ว่าเป็นบวกหรือลบ เราหวังว่าเด็กที่กำลังเรียนรู้พลังแห่งโลกดิจิทัล จะพยายามนำเทคโนโลยีไปใช้ในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในแง่หนึ่งที่ YouTube

More/อ่านต่อ ...

รู้จักรับ รู้จักให้ – Knowing How to Give

เด็กๆ มักเรียนรู้จากตัวอย่างมากกว่าคำสอน ถ้าเขาได้เห็นพ่อแม่ ติดเกม เสพดราม่า ติด social network เขาก็จะมองว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คือเพื่อความบันเทิง  หลักสูตรวิทยาการคำนวณต้องสอนให้เด็กผันตัวจากผู้เสพ มาเป็นผู้สร้าง เปลี่ยนจากผู้ใช้แบบเฉื่อยชา (passive user) มาเป็นผู้ใช้เชิงรุก (active user)   แต่จะสร้างอะไร? รุกอะไร?

More/อ่านต่อ ...