Month: October 2020

ขุมทองกิจกรรม unplugged: csunplugged.org

อยากได้ไอเดียกิจกรรม unplugged coding จะหาได้จากที่ใดบ้าง? หนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา สสวท. มีตัวอย่างที่หลากหลาย ออกแบบขึ้นมาให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย มีระดับความยาก-ง่ายที่พยายามวางไว้ให้เหมาะสมตามชั้นปี และมีภาพประกอบเป็นการ์ตูนน่ารักๆ ด้วยนะ (แอดมินแอดม็อค ก็เป็นหนึ่งในผู้เขียนครับ โดยมี สสวท. เป็นเจ้าภาพ) แต่ทราบไหมว่ายังมีแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่ฟรี และดีมากๆ มีตัวอย่างกิจกรรมจำนวนมหาศาลที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้

More/อ่านต่อ ...

การประชุมโครงการ Unplugged Coding สำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 13 จังหวัด (14-16 ต.ค. 2563)

รายละเอียด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน และออกแบบชุดกิจกรรมตัวอย่างการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรราชพฤกษ์ และ สโมสรทหารบก โครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล งบประมาณ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

More/อ่านต่อ ...

ตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

Highlights ผู้เขียน (ผนวกเดช) ได้รับการสอบถามจากหลายท่านเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา จึงได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคยได้ใช้บรรยายในที่ต่าง ๆ ไว้ ณ ที่นี่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัด มีข้อความว่าอย่างไรบ้าง? แบ่งตามชั้นปีได้อย่างไร? หาเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ที่ใด? ขอไฟล์ที่มีข้อความตัวชี้วัดได้หรือไม่? ทำไมตัวชี้วัดจึงเขียนด้วยข้อความเช่นนี้? ข้อความแบบนี้ กับอีกแบบหนึ่ง มีความแตกต่างกันอย่างไร?

More/อ่านต่อ ...

กิจกรรมอบรมครูวิทยาการคำนวณ สพป.นราธิวาส เขต 1 (4-6 ต.ค. 2563)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านวิทยาการคำนวณโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เอกสารสำหรับดาวน์โหลด ไฟล์กิจกรรม Pictures Google Photos: อบรมวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...