Month: April 2021

การสอน ​Coding ผ่านตัวการ์ตูน

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ: การสอน Coding ผ่านตัวการ์ตูน โดย อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ (วทร.24 Online) 23 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. เอกสารการบรรยาย

More/อ่านต่อ ...