สานต่อความเป็นไทย – Thailand Context

#โป้งก้อยอิ่ม หนังสือ coding ที่ร่วมสืบสานความเป็นไทย 

ทีมผู้เขียนเชื่อว่า “ความเป็นไทย”​ ไม่ควรเป็นเพียงแค่ภาพสวยสำหรับตกแต่ง  แต่ควรเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเนื้อเรื่อง  เช่น 

  1. เมื่อน้องอิ่มใส่ชุดไทย ก็ไม่ใช่แค่เพียงเพราะเป็นชุดที่สวย แต่เพื่อที่จะสื่อถึงเนื้อเรื่องที่น้องอิ่มทำตามชุดคำสั่งสำหรับรำไทย (ป.4)  และข้อดีข้อเสียของการเขียนชุดคำสั่งนี้ในรูปแบบบัตรคำสั่ง หรือโปรแกรมภาษา Scratch
  2. เมื่อโป้งก้อยเล่นเกมโดยใช้กระดานชนวน กระดานชนวนก็ไม่ใช่แค่เครื่องประดับฉาก แต่เป็นเครื่องมือการสอนการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขร่วมกับซองคำสั่ง (ป.2)
  3. เมื่อโป้งและก้อยวิ่งไปที่ท่าเรือ ตุ่ม สุ่มไก่ และเกวียน ก็ไม่ใช่แค่เพียงให้เห็นภาพวิถีชนบทของไทยสไตล์มนต์รักลูกทุ่ง แต่เพื่อแสดงให้เห็นพลังของคำสั่ง if-statement ว่าสามารถทำให้โปรแกรมเดียวกัน ส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้หลายแบบ (ป.2)
  4. เมื่อก้อยอ่านหนังสือในห้องสมุด แล้วพบกับ e-book ของ “มานะ มานี”​ หนังสือเรียนภาษาไทยในตำนานฉบับนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือระลึกความหลังของคนวัย 35+  แต่ยังสื่อถึงมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เมื่อก้อยพบว่าคุณครูไพลินอธิบายเรื่องรุ้งกินน้ำให้ชูใจ ก้อยก็สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของรุ้งกินน้ำผ่าน wikipedia และดูวิดีโอสื่อการสอนบน YouTube ได้บนหน้าจอ  และผู้อ่านก็สามารถสแกน QR code แล้วดูไปด้วยกันได้

ทีมผู้เขียนตระหนักดีว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่เพียงประเทศเดียวในโลก จึงพยายามแทรกเนื้อหาบางบทที่มีชาวต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม โดยแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตร ความเท่าเทียมกัน และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ในบางครั้งโป้งก้อยอิ่มก็พบชาวต่างชาติในฐานะนักท่องเที่ยว บางครั้งก็พบในฐานะของผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนของไทย (ประเทศไทยก็มีของดีจะอวดเขามากมายเหมือนกัน!)  และในฉากนั้น ตุ๊กตาแม่ลูกดก (Matryoshka) ที่ชาวรัสเซียมอบให้คุณครูใหญ่ ก็ยังเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกที่ใส่ชุดไทย  ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้อัลกอริทึมผ่านกิจกรรมการเรียงตุ๊กตาตามขนาดต่อไป

“ประเทศไทยมีดี” 

“เราควรภูมิใจในชาติ”

นี่คือประโยคที่ทีมผู้เขียนเชื่อว่าเป็นจริง และเราก็อยากให้เด็กเชื่อเช่นนั้นเหมือนกัน แต่เราจะไม่บังคับให้เด็กเชื่อด้วยการเขียนในลักษณะของคำสั่งสอน เจตนารมณ์ของหลักสูตรวิทยาการคำนวณคือให้เด็กรู้จักคิดเอง หาข้อสรุปเองด้วยเหตุผล เราจึงเลือกที่จะสื่อถึงความเลอค่าของความเป็นไทยผ่านรูปภาพและเรื่องราวที่เรียงร้อยเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ถ่ายทอดผ่านตัวละคร #โป้งก้อยอิ่ม และผองเพื่อน 

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเรียนสำหรับเด็กประถม  แต่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่และคนไทยทุกคนได้อ่านครับ 

คุณพ่อขา กระดานชนวนค้าง!

เลื่อนหน้าจอไม่ได้ค่ะ 

ขอฝากคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ ช่วยรับหนังสือแบบเรียนฉบับการ์ตูนเล่มนี้ไว้พิจารณานะครับ 

http://pongkoiim.com

เคล็ดลับของหนังสือ #โป้งก้อยอิ่ม มีอะไรอีกบ้าง?
อ่านต่อได้ที่นี่ครับ https://www.pongkoiim.com/go/?p=74