รู้จักรับ รู้จักให้ – Knowing How to Give

เด็กๆ มักเรียนรู้จากตัวอย่างมากกว่าคำสอน ถ้าเขาได้เห็นพ่อแม่ ติดเกม เสพดราม่า ติด social network เขาก็จะมองว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คือเพื่อความบันเทิง 

หลักสูตรวิทยาการคำนวณต้องสอนให้เด็กผันตัวจากผู้เสพ มาเป็นผู้สร้าง เปลี่ยนจากผู้ใช้แบบเฉื่อยชา (passive user) มาเป็นผู้ใช้เชิงรุก (active user)  

แต่จะสร้างอะไร? รุกอะไร? และใช้เพื่อประโยชน์ด้านใด? ประโยชน์ของใคร?​  คำตอบเป็นไปได้หลายทาง 

ทางที่ 1 

  • เพื่อความสบาย ประหยัดแรง
  • เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย

ทางที่ 2 

  • เพื่อให้ประโยชน์กับคนอื่น
  • เพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม

ในหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ของ สสวท. ระดับประถมศึกษา ทีมผู้เขียนตั้งใจยกตัวอย่างให้เห็นรอบด้านทั้ง 2 แนวทาง โดยเน้นไปในแนวทางที่ 2 มากว่าแนวทางแรก 

เด็กๆ ควรมองว่าเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ ช่วยสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมได้ ช่วยส่งเสริมความรักความเข้าใจกันระหว่างผู้คนต่างภาษาและวัฒนธรรมได้ 

เมื่อเขาโตขึ้นและเขามีอำนาจแห่งเทคโนโลยีอยู่ในมือ เราหวังว่าเขาจะเลือกใช้มันเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ดังตัวอย่างที่เรายกขึ้นมา สอดแทรกตามเรื่องราวของหนังสือ โป้งก้อยอิ่ม 

ขอฝากคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ ช่วยรับหนังสือแบบเรียนฉบับการ์ตูนเล่มนี้ไว้พิจารณานะครับ 

http://pongkoiim.com

เคล็ดลับของหนังสือ #โป้งก้อยอิ่ม มีอะไรอีกบ้าง?
อ่านต่อได้ที่นี่ครับ https://www.pongkoiim.com/go/?p=74