มีจิตใจเพื่อชุมชน – Community Awareness

ชุมชนที่เข้มแข็ง คือรากฐานของสังคมที่เจริญรุ่งเรือง วิชาวิทยาการคำนวณเป็นวิชาที่เตรียมพร้อมเด็กสู่สังคมดิจิทัล ดังนั้น แบบเรียนของ สสวท. ระดับประถมศึกษา ฉบับการ์ตูน #โป้งก้อยอิ่ม จึงมุ่งปลูกฝังค่านิยมแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็ก 

เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อคำว่า “ชุมชน” ในหลายทิศทาง ทั้งในแง่บวก แง่ลบ และแง่ที่ยังตีความไม่ได้ว่าเป็นบวกหรือลบ เราหวังว่าเด็กที่กำลังเรียนรู้พลังแห่งโลกดิจิทัล จะพยายามนำเทคโนโลยีไปใช้ในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ในแง่หนึ่งที่ YouTube ทำให้ชาวต่างชาติสามารถศึกษาประเพณีท้องถิ่นของไทยได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ยี่เป็ง บั้งไฟ โขน ลิเก หรือหนังตะลุง แต่เทคโนโลยีเดียวกันก็ทำให้คนไทยศึกษาประเพณีของต่างประเทศได้เช่นกัน  ในแง่หนึ่งการลื่นไหลทางข้อมูลแห่งวัฒนธรรมนี้อาจทำให้คนในโลกเข้าใจกันมากขึ้น แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ทำให้วัฒนธรรมของคนในชุมชนเล็ก ๆ “ถูกกลืน” ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 

คณะผู้เขียน #โป้งก้อยอิ่ม ตระหนักดีถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชุมชน จึงได้สอดแทรกตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไปกับสาระการเรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ตลอดทั้งเล่ม เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นและเกิดแรงบันดาลใจในการทำดีเพื่อชุมชน

ขอยกตัวอย่าง สาระการเรียนรู้เรื่องโปรแกรมประมวลคำ (word processor)  หากหนังสือเรียนจะยกตัวอย่างให้เด็กพิมพ์รายงานและจัดรูปแบบตัวอักษรสัก 2 – 3 หน้า ก็คงจะได้  แต่คุณครูของ #โป้งก้อยอิ่ม เลือกที่จะชวนนักเรียนสร้างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดชุมชน โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากบทก่อนหน้า เพื่อให้ห้องสมุดมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ในบทนี้บรรณารักษ์ถึงกับซาบซึ้งจนน้ำตาไหลพรากเลยทีเดียว

อีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อ #โป้งก้อยอิ่ม ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (if-statement) ไปแล้ว ก็นำความรู้มาช่วยเหลือกิจกรรมจิตอาสาของชุมชน ในระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังขุดลอกคูคลอง โป้งและก้อยก็เขียนโปรแกรมให้อิ่มช่วยทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบต่าง ๆ ให้ชาวจิตอาสาได้รับประทาน  ถือว่าได้ทั้งอิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มวิชาความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

ขอฝากคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ ช่วยรับหนังสือแบบเรียนฉบับการ์ตูนเล่มนี้ไว้พิจารณานะครับ 

http://pongkoiim.com

เคล็ดลับของหนังสือ #โป้งก้อยอิ่ม มีอะไรอีกบ้าง?
อ่านต่อได้ที่นี่ครับ https://www.pongkoiim.com/go/?p=74