การอบรมครูออนไลน์ โดย สสวท.​

ประเด็นสำคัญ

  1. ฟรี และมีวุฒิบัตรให้ (ถ้าเรียนครบ ส่งงานครบ)
  2. มีกำหนดเวลาเรียนเป็นรอบๆ (อ่านรายละเอียดด้านล่าง)
  3. อธิบายสาระการเรียนรู้และยกตัวอย่างที่นำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ทั้งตัวอย่างจากในหนังสือ และนอกเหนือจากหนังสือเรียน

รายละเอียด

อ่านรายละเอียดได้จากประกาศ บน Facebook Page “สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.” หรือคลิกที่: https://www.facebook.com/oho.ipst/photos/a.185685644829659/2310215959043273/?type=3&theater

ภาพจาก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ข้อมูลด้านล่างนี้ คัดลอก (copy-paste) มาจากเพจของสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

🌐 “โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ และรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงค์อย่างละเอียด” 

🌐สสวท. ขอเชิญชวนศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3 ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 อบรมวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562

2. หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2562 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 อบรมวันที่ 22 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562

🌐 อบรมผ่านระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (IPST LEARNING SPACE) ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/

🌐 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/KedLFw (สามารถสำเนาเอกสารได้)

🌐ทั้งนี้ สสวท. ได้ทำจดหมายประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตแล้ว

🌐รบกวนฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ ช่วยแชร์กันด้วยนะครับ


ข้อสังเกต

(เขียนโดยผมเอง – ผนวกเดช สุวรรณทัต)

  1. ถ้าหมดช่วงเวลาของการเรียนแล้ว ท่านอาจจะเข้าไปดูเนื้อหาไม่ได้ ในกรณีนั้น ท่านจะต้องรอให้ สสวท. เปิดรอบต่อไป
  2. ท่านจะเรียนแบบไม่รับใบวุฒิบัตรก็ได้ โดยเข้าไปส่องดูเฉยๆ เปิดดูเฉพาะบางเรื่องที่ต้องการก็ได้
  3. สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ท่านอาจต้องหาวิธีอื่นในการบันทึกสื่อการเรียนรู้ไว้ ผมแนะนำให้ปรึกษากับเพื่อนครูหลังไมค์ อย่างไรก็ดีขอให้โปรดระมัดระวังประเด็นทางด้านลิขสิทธิ์ ขอให้คุณครูยึดความถูกต้องและประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ
  4. ผม (ผนวกเดช) ไม่ได้เป็นคนจัดทำการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ แต่ผมไปช่วย 2-3 ครั้ง และหวังว่าจะได้มีโอกาสไปช่วยบ่อยครั้งขึ้น เพราะผมสนุกจริงๆ ที่ได้ช่วย
  5. การฝึกอบรมออนไลน์ ไม่ได้ทดแทนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบพบหน้า (face to face) แต่มันก็มีประโยชน์ไม่น้อยนะครับ และด้วยงบประมาณและจำนวณบุคลากรที่ประเทศเรามี การฝึกอบรมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณครูเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด
  6. สสวท. เขาจัดอบรมแบบพบหน้าเช่นกัน เช่น การฝึกอบรมครูแกนนำ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อ ส.ค. 2560, 2561, 2562 ซึ่งครูแกนนำเหล่านี้ก็ไปจัดอบรมต่อในพื้นที่ต่าง ๆ อีกหลายครั้ง (ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังครับ)
ภาพนี้จากเมื่อปี 2561 แต่ปัจจุบันมีหลักสูตรรอบใหม่ออกมาเรื่อยๆ อีกครับ

ตัวอย่างเนื้อหา จากหลักสูตร 1

สำหรับ ป.1 และ ป.4 (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)