แอบส่อง Live การอบรมครูแกนนำ 2562

สสวท.​ เพิ่งจัดอบรมครูแกนนำวิชาวิทยาการคำนวณไปเมื่อ 21-24 มิถุนายน 2562 มีคุณครูเข้ารับการอบรมประมาณ 80 ท่าน (ระดับประถมศึกษา​) เนื้อหาช่วงหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ Live video (เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดออนไลน์) เพื่อการเรียนการสอนอย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ ทีมงานจึงได้ขอให้คุณครูผลัดกันมา Live เพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการอบรมให้กับคุณครูทางบ้านได้ฟัง

หลังเสร็จสิ้นการอบรม คุณครูเหล่านี้แยกย้ายกลับไปโรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับคุณครูท่านอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง

ขอบคุณคุณครูทุกท่านครับ

ที่มา Facebook Page: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.