Dek-D Live! สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

  • จัดรายการโดยคุณโน้ต Dek-D (วโรรส โรจนะ)  ให้สัมภาษณ์โดยผนวกเดช (ผู้ร่วมร่างหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และร่วมร่างแบบเรียน ของ สสวท.) และ Pat Yongpradit (Chief Academic Officer, Code.org, Maryland, USA)
  • เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2561
  • ครูโน้ตเขียนสรุปประเด็นต่างๆ ไว้ได้ดีมาก อ่านง่าย ตอบคำถามหลายประเด็น ทั้งองค์ประกอบ ที่มาที่ไปของหลักสูตร จนถึงความท้าทาย และโอกาสของประเทศ อ่านได้ที่  https://school.dek-d.com/blog/วิทยาการคำนวณ/kid-coding-live/
  • รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/kidcoding/videos/2071640933114057/
  • YouTube: https://youtu.be/O8-nsYho9J0

รับชมผ่าน Facebook:

Live! สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

Live! สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ที่เพจ สอนลูกเขียนโปรแกรม by Dek-D9 เมษายน 2561 เวลา 19:00-20:30 น.(ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย)วิทยากรอ.ผนวกเดช สุวรรณทัต ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และผู้เขียนแบบเรียนในระดับประถมศึกษา จากสสวท. Pat Yongpradit Chief Academic Officer ของ Code.org หน่วยงานที่ผลักดัน และพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมในระดับ K-12 ในอเมริกา โดยคอร์สของ Code.org มีครูทั่วโลกนำไปใช้สอนแล้ว 750,000 คนกับนักเรียนกว่า 25 ล้านคน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ > สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

Posted by สอนลูกเขียนโปรแกรม by Dek-D.COM on Monday, 9 April 2018