นสพ.​ กรุงเทพธุรกิจ (4 ม.ค. 2562)

วิทยาการคำนวณสอน ​Coding สร้างกระบวนการคิดตั้งแต่ประถม

ให้สัมภาษณ์โดย

  • ผศ. ดร. ธนาวิท์ รักธรรมานนท์
  • อ. วัชรพัฐ​ เมตตานันท
  • อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต

เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 หน้า 15-16