คู่มือการใช้หลักสูตร (สสวท. แจกฟรี!)

ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน ไม่ต้องสมัครสมาชิกเว็บไหน คนไทยทุกคนดาวน์โหลดได้ฟรี ๆ ครับ

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่่ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้เป็นรายวิชาพื้นฐาน นั่นหมายถึงนักเรียนทุกคนจะต้องได้เรียน ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้คือ นักเรียนจะได้ฝึก coding ตั้งแต่ ป.1 ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ซ่อนอยู่คือการฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่วนเครื่องมือที่จะสอน coding ให้กับเด็กประถมในปัจจุบันก็มีอยู่มากมายทั้งยังให้ความสนุกและส่งเสริมจินตนาการไปคู่กัน หรือผู้สอนจะสร้างสื่อสำหรับสอน Coding ขึ้นเองก็สามารถทำได้
จากการสอบถาม การรวบรวมข้อมูลของ สสวท. ทำให้ทราบว่าหลาย ๆ โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแล้วทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยังมีหลาย ๆ โรงเรียนที่ยังไม่ได้เปิดสอน และมีหลายภาคส่วนที่สนใจในวิชานี้และอยากทราบข้อมูล โดยเมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตร สสวท.ได้จัดทำคู่มือการใช้หลักสููตรวิทยาการคำนวณซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้ค่ะ

ข้อความคัดลอกจาก FB Page: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
http://oho.ipst.ac.th/cs-curriculum-teacher-guide/