บทความต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

บทความโดย สสวท. หรือนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ​

 1. IPST Thailand: หลักสูตรไทยให้เด็กเขียนโปรแกรม คิดดีแล้วหรือ?
 2. IPST Thailand: การคิดเชิงคำนวณ โดย โปรเฟสเซอร์เจนเนตต์ วิง
  • bit.ly/ipstct1
  • เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
 3. IPST Thailand: Computational Thinking ในห้องเรียนจะมีลักษณะอย่างไร 
  • bit.ly/ipstct2
  • เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561
 4. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ: สรุปแนวคิดของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
 5. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ: การอ่านออกเขียนได้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) กับ วิทยาการคำนวณ 
ภาพจาก สสวท: https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/1717354814967566
ภาพจาก สสวท: bit.ly/ipstct1