review หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ โดย Dek-D

ในฐานะผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการเขียนหนังสือระดับชั้นประถมศึกษา ผมต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ Dek-D.com เป็นอย่างมากที่ช่วยเขียนรีวิวหนังสือของ สสวท. ให้ก่อนใคร

การรีวิวครั้งนี้ Dek-D ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากทางผู้เขียน หรือ สสวท. หรือศูนย์หนังสือจุฬาฯ แต่อย่างใดครับ

REVIEW หนังสือ วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 ของ สสวท. โดย ครูน้ำ สอนลูกเขียนโปรแกรม by Dek-D.com

REVIEW หนังสือ วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 ของ สสวท.

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 ของ สสวท. โดย ครูน้ำ สอนลูกเขียนโปรแกรม by Dek-D.com

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 ของ สสวท.

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 ของ สสวท. โดย ครูน้ำ สอนลูกเขียนโปรแกรม by Dek-D.com

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 ของ สสวท.

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท. โดย ครูน้ำ สอนลูกเขียนโปรแกรม by Dek-D.com

REVIEW หนังสือวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 ของ สสวท.