video: อะไรคือ Computational Thinking?

  • งาน วทร. จัดโดย สสวท. บรรยายโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ BITEC บางนา
  • อธิบายความคิดเชิงคำนวณ ด้วยตัวอย่างของการเรียกตุ๊กตาแม่ลูกดก
  • สไลด์ประกอบการบรรยาย (PDF) : 171016 BITEC Computational Thinking
  • https://youtu.be/qdrNl4FyXjk