Roadshow @ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

การชี้แจงหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ให้กับคุณครูใน จ.แมฮ่องสอน มีการถ่ายทอดสดหลายวิดีโอ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ

 • จัดโดย งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ประสานงานโดย คุณกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช.
 • วิทยากร: ผนวกเดช สุวรรณทัต (มจธ.), ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ (ม.ก.) และ อ.สุรเดช พหลโยธิน (ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.)
 • จัดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวิเชียร ชูเกียรติ มากๆ ครับ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่
 • Videos แบ่งเป็นหลายช่วง:
  1. ฉีกหนังสือ https://www.facebook.com/iammock/videos/10101898561753869/
  2. เริ่มบรรยาย (กำลังหามุมกล้อง) https://www.facebook.com/iammock/videos/10101898609543099/
  3. ช่วงที่สอง (ขออภัยครับ เสียงไม่ชัด) https://www.facebook.com/iammock/videos/10101898688375119/
  4. ติดบุหรี่เป็นมะเร็ง ติดสำเพ็งเป็นอะไร? มาฟังคำตอบกันครับ (คลิปนี้เสียงชัดขึ้นแล้วครับ)
   https://www.facebook.com/iammock/videos/10101898717312129/
  5. เตรียมครูอย่างไร? https://www.facebook.com/iammock/videos/10101898821922489/
  6. แนะนำหนังสือแบบเรียนฉบับการ์ตูน https://www.facebook.com/iammock/videos/10101898898523979/
  7. ฝ่าฟัน 1,864 โค้ง https://www.facebook.com/iammock/videos/10101898957051689/
 • slides: CS_Roadshow_MHS_v3.pdf (108 หน้า, 90 MB) อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาได้โดยบอกแหล่งที่มา (ให้เครดิต สสวท.)

รับชมวิดีโอได้ที่นี่

วิทยาการคำนวณ ในแม่ฮ่องสอน

Posted by Mock Suwannatat on Sunday, 17 June 2018

Posted by Mock Suwannatat on Sunday, 17 June 2018

Posted by Mock Suwannatat on Sunday, 17 June 2018

Posted by Mock Suwannatat on Sunday, 17 June 2018

Posted by Mock Suwannatat on Monday, 18 June 2018

Posted by Mock Suwannatat on Monday, 18 June 2018