FAQ: สำหรับรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ (บางคำถามก็พบไม่บ่อยหรอกครับ แต่อยากตอบ)

  • เอกสารนี้เตรียมไว้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำหรับรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 เพื่อให้ อ.โตโต้ และเมตตา ช่วยกันตอบประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามา แต่อาจมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์อื่นด้วย
  • คำตอบเขียนโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต ตอบในนามส่วนตัว ไม่ใช่คำตอบอย่างเป็นทางการของ สสวท. ดังนั้นถ้า สสวท. ให้คำตอบเป็นอย่างอื่น ขอให้ท่านเชื่อตาม สสวท.

ตัวอย่างคำถาม-คำตอบ

ออกแบบหลักสูตรมาตั้งแต่เมื่อไหร่? รีบร้อนหรือเปล่า?

ตั้งแต่ปี 2559

  • ร่างหลักสูตร แก้ตามความเห็นนักวิชาการหลายรอบ
  • เชิญครูจาก 12 จังหวัดมาร่วมพิจารณา แก้ไขร่าง
  • ประชาพิจารณ์ โดยเชิญคนทั้งจากภาครัฐ เอกชน ฯลฯ
  • ประกาศใช้โดย รมต. ศธ.
  • มีคำสั่งเป็นทางการ บังคับใช้หลักสูตร ออกไปเมื่อ ส.ค. 2560
  • บังคับใช้เทอมแรก พ.ค. 2561 อนุโลมให้เป็นเทอมสองได้
  • บังคับใช้แบบค่อยเป็นค่อยไป ปีนี้บังคับเพียง 4 ชั้นปี จาก 12 ชั้นปี

แล้ววิชาในกลุ่มสาระการงานล่ะ?

มีคำสั่ง สพฐ ยกเลิกไปแล้วเมื่อ พ.ค. 2561

อยากได้คู่มือครู

คู่มือการใช้หลักสูตร ดาวน์โหลดฟรี ได้ที่ สสวท.
http://oho.ipst.ac.th/cs-curriculum-teacher-guide

ส่วนคู่มือครู สำหรับครูเท่านั้น ลงทะเบียนและดาวน์โหลดฟรีได้จาก www.scimath.org/ebooks (ต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นครู ศึกษานิเทศก์ หรือนักศึกษาฝึกสอนจริงๆ)

ข้อมูลเพิ่มเติมหาที่ไหน

oho.ipst.ac.th หรือ facebook “สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท” (เป็นทางการ)
หรือ http://iammock.com/cs2017 (อันนี้ไม่เป็นทางการ)
หรือ http://pongkoiim.com (อันนี้ไม่เป็นทางการ)

ใครเขียนหนังสือ

สสวท. เป็นเจ้าภาพ เชิญนักเขียนหลายคน ทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และครูจากโรงเรียนต่างๆ ในหลายจังหวัด เช่น นครปฐม ปทุมธานี นครราชสีมา นราธิวาส ปราจีนบุรี นครนายก ยโสธร ลำพูน นครสวรรค์ สกลนคร ชัยนาท กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

ลูกจะได้เรียนไหม

ปี 61 ได้เรียนใน ป.1 ป.4 ม.1 ม.4
ปี 62 ได้เรียนใน ป.1-2 ป.4-5 ม.1-2 ม.4-5
ปี 63 ได้เรียนใน ป.1-ม.6 ทั้ง 12 ชั้นปี

รร.เอกชนได้เรียนไหมต้องได้้เรียน ตามคำสั่ง สพฐ
รร.นานาชาติได้เรียนไหมแล้วแต่หลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ที่อนุมัติโดย สพฐ
รร.ขยายโอกาส ตามชนบท ได้เรียนไหม ต้องได้เรียน ตามคำสั่ง สพฐ

ถ้าโรงเรียนไม่พร้อม แล้วไม่สอน จะเป็นอย่างไร

ต้องเรียนถาม สพฐ เป็นกรณี ๆ ไป แต่ อ.ผนวกเดช ไม่ทราบว่ามีเกณฑ์การพิจารณาข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง

ทำไมโรงเรียนของลูกยังไม่มีสอนเลย ทั้งที่อยู่ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4

ต้องสอบถามโรงเรียน ทั้งนี้ บางโรงเรียนอาจพิจารณาสอนในเทอมสองเทอมเดียวก็ได้

เรียนเยอะไหม

สสวท. แนะนำจำนวนชั่วโมง ป. 1 ปีละ 20 ชั่วโมง
ส่วนชั้นปีอื่น ปีละ 40 ชั่วโมง
อาจปรับเพิ่มหรือลดได้ตามบริบทและความเหมะสม

ที่โรงเรียนสอนวิชานี้ แต่ทำไมหนังสือเรียนไม่มีโป้งก้อยอิ่ม?

โรงเรียนมีสิทธิตัดสินใจซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ใดก็ได้ ไม่ถือว่าผิด
โป้งก้อยอิ่ม มีอยู่ในหนังสือ สสวท. เท่านั้น (จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ)
อ.ผนวกเดช และ อ.ธนาวินธ์ ยกตัวอย่างหนังสือ สสวท. ซึ่งมีโป้งก้อยอิ่ม เพราะเป็นหนังสือที่อาจารย์มีส่วนร่วมในการเขียน และอาจารย์มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับหลักสูตร และมีแนวทางการถ่ายทอดที่สนุกสนานสำหรับเด็ก
ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเล่มอื่นดีมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ประการใด ขอให้โรงเรียนพิจารณาเลือกซื้อหนังสือตามความเหมาะสมกับผู้เรียน

ใครขายหนังสือ ใครได้กำไร อาจารย์ได้เท่าไหร่ รวยไหม?

สสวท. จัดทำหนังสือ ด้วยงบประมาณของรัฐ ไม่ได้จำหน่าย ไม่ได้รับกำไรจากยอดขาย – ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้รับอนุญาตจาก สสวท. ให้จัดพิมพ์จำหน่าย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศึกษาภัณฑ์พาณิชย์) โดย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ควบคุมราคาให้ไม่แพงเกินไป รอบแรกจัดพิมพ์ 1 แสนเล่ม และพร้อมพิมพ์เพิ่มตามต้องการ (มีบางเล่มพิมพ์หลายครั้งแล้ว) – อ.ม็อค อ.อาร์ท รับเชิญจาก สสวท. มาร่วมเขียนหนังสือร่วมกับอาจารย์ท่านอื่น ทุกท่านได้รับค่าตอบแทนจาก สสวท. ตามระเบียบในระหว่างจัดทำหนังสือ แต่ไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายหนังสือ (ได้รับหนังสือฟรี 1 ชุด, นอกนั้นอาจารย์ต้องซื้อเอง)

ทำไมไม่ทำ e-book?

เชื่อว่า สสวท. คงอยากทำ ทั้งนี้ต้องสุดแล้วแต่ สสวท. และปัจจัยอื่นๆ เช่น งบประมาณ และกำลังคน
ทั้งนี้ อ.ม็อค เห็นว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มี e-book ก็ยังมีความจำเป็นต้องมีหนังสือแบบกระดาษให้นักเรียนได้สัมผัสได้ ขีดเขียนได้ และไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ ไฟฟ้า หรืออินเทอร์เน็ต

มี QR code และ AR เหมือนกับหนังสือวิทยาศาสตร์ไหม?

ไม่มี AR (แบบที่ส่องมือถือไปแล้วมีตัวโมเดล 3D ลอยออกมา) แต่มี QR Code ที่ scan แล้วเปิดเว็บ หรือวิดีโอ ที่เป็นสื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจ หรือตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม

ถ้าไม่มี smartphone ก็พิมพ์ URL สั้นๆ เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ก็ดูได้เหมือนกัน

ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าดูไม่ได้ แต่ข้อมูลใน QR จะเป็นสื่อเสริมฯ ไม่ใช่สาระหลัก เราจะเก็บสาระหลักไว้ในหนังสือเท่านั้น

คำถามอื่นๆ

ต้นฉบับ บน Google Sheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k6v–40Gxp83EuezvUDnTiHddPiimxGCFIORnw1AX6A/edit?usp=sharing