ตัวอย่างความคิดเห็นวิจารณ์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนวทางการชี้แจง

ทำไมผมจึงควรตอบความคิดเห็นเหล่านี้?

หลักการข้อหนึ่งสำหรับการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมในกรณีที่มีผู้แสดงความคิดเห็นที่เราไม่เห็นด้วย คือ เรามีสิทธิ์ที่จะนิ่ง ไม่ตอบโต้  โดยมีผลดีคือเป็นการทำให้เรื่องราวดังกล่าวผ่านไปโดยเร็ว มีคนเห็นน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ต้องการให้ใครพบเห็น การตอบโต้จะยิ่งทำให้ข้อมูลดังกล่าวปรากฏสู่สายตาคนมากขึ้น

กรณีนี้ เพจ Drama-Addict นำบทความเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณไปเผยแพร่ นับว่าเป็นเรื่องดี มีผู้แสดงความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทางเลือกหนึ่งของผมในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมในการยกร่างหลักสูตร และร่วมเขียนหนังสือ คือปล่อยผ่าน ไม่ตอบโต้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะความเห็นที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง (ทั้งที่ตั้งใจบิดเบือน หรือ เข้าใจผิดโดยบริสุทธิ์ใจ หรือ “ไม่ได้อ่านแต่ขอคอมเมนท์”)

หลังจากพิจารณาดูสักระยะหนึ่ง และหลังจากที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ทางการเมือง ผมพบว่าหลักการนิ่งเฉย ไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับกรณีนี้เพราะ

  1. ผมต้องการในคนรู้จักหลักสูตรนี้มากขึ้น ยิ่งคนเห็นบทความนี้มากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งดี 
  2. แม้ว่าผมอาจจะโน้มน้าวจิตใจคนที่แสดงความคิดเห็นต่อต้านหลายคนไม่ได้ แต่ผมยังต้องเชื่อมั่นว่า มีคนจำนวนหนึ่งที่พร้อมจะพิจารณาข้อมูลและเหตุผล ก่อนการตัดสินใจ และยินดีเปลี่ยนใจเมื่อได้รับฟังเหตุผลเพิ่มเติม
  3. ผมจะต้องปกป้องคนที่อยู่ตรงกลาง ที่ไม่ได้เห็นเอนเอียงไปในข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ให้ได้รับข่าวสารและความเห็นเพียงด้านเดียว ผมจำเป็นต้องเสนอความเห็นอีกด้านให้ประชาชนพิจารณาด้วย 
  4. ในการต่อสู้ทางการเมือง (หมายถึง การโน้มน้าวจิตใจประชาชน) การไม่อธิบายข้อกล่าวหาถือว่าเป็นการยอมรับข้อกล่าวหา เช่น ถ้ามีคนบอกว่าผู้เขียนหลักสูตรตั้งใจจะอัดเนื้อหายัดเยียดให้เด็กทั้งที่เด็กไม่ต้องการ แล้วไม่มีใครอธิบายเลย ประชาชนผู้เป็นวิญญูชน (a reasonable person) ย่อมเข้าใจได้ว่าผู้ออกแบบหลักสูตรไม่สามารถอธิบายได้ เพราะหลักสูตรเป็นเช่นนั้นจริงๆ (ทั้งที่ไม่จริง) 
  5. ผมสอนนักศึกษาอยู่เสมอว่าคนที่มีความคิดเห็นต่างกัน สามารถคุยกันได้อย่างสุภาพ นี่เป็นโอกาสทองในการสาธิตการสนทนาเช่นนั้น 

ดังนั้น ผมจึงเห็นสมควรที่จะแชร์โพสต์ของ Drama-Addict ที่ได้แชร์เนื้อหาของ blognone เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยมีรูป #โป้งก้อยอิ่ม เพื่อให้ประชาชนรู้จัก ขอเชิญเพื่อนๆ ที่สนใจเรียนรู้เพ่ิมเติม และ/หรือ ปรารถนาที่จะช่วยเผยแพร่หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พิจารณาตามสมควรว่าจะร่วมตอบข้อความในนี้ หรือจะช่วยกันแชร์โพสต์นี้ต่อไปหรือไม่

ในแต่ละวันจากนี้ไป ผมจะทยอยตอบความคิดเห็นที่สรุปจากรายการความเห็นในนี้ โดยผมได้รวบรวมไว้ในตาราง (ยังไม่ได้เผยแพร่) พร้อมด้วยแนวทางการชี้แจงเรียบร้อยแล้ว หากเพื่อนท่านใดสนใจจะขอดูตารางนี้ ผมยินดีจะแบ่งปันให้ดูเป็นการส่วนตัวก่อนการเผยแพร่เป็นสาธารณะในโอกาสถัดไป

update: ผมตัดสินใจเผยแพร่ตารางนี้เป็นสาธารณะ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาครับ

อ่านได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1aRhHPWO7BxLtaV8V0OHfGKXAsohZsqofIlgJewMKFG8/edit