ตัวอย่างการสอน Scratch: วาดรูปหลายเหลี่ยม

โดยคุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน โรงเรียนเมืองเลย

จะเห็นว่า Scratch นั้นสามารถใช้บูรณาการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์​และศิลปะได้อย่างลงตัว

ที่มา: YouTube: Washirawan Thiamtan (21 July 2019)