แอบดูคุณครูก้อย สอน ป.5 บท 1 ตุ๊กตาแม่ลูกดก

โดยคุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม

  • สอนเรื่อง algorithm และความสำคัญของความชัดเจนในการเขียนอธิบาย algorithm
  • นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง ผ่านสิ่งของที่จับต้องได้ (เรียงตุ๊กตาแม่ลูกดก)
  • นักเรียนได้ฝึกเขียน algorithm ลงบนกระดาษ/กระดาน โดยวิธีการเขียนที่ถูกต้องมีมากมายหลายแบบ

พอมีเวลานิดหน่อย อัลกอรึทึม บทที่ 1 ตุ๊กตาแม่ลูกดก หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สสวท.

Posted by Warunee Bumrungsawat on Wednesday, 12 June 2019
ที่มา: Facebook: Warunee Bumrungsawat

อ่านโครงสร้างเนื้อหา ป.5 ตามหนังสือ สสวท. ได้ที่นี่