คุณครูเพียวสอน cup stacking programming

คุณครูชญาภัทร ประเสริฐวงศา โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี ผลิตสื่อการสอนน่าสนใจเกี่ยวกับ cup stacking programming ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนอัลกอริทีมแบบ unplugged แบบหนึ่ง เด็กสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ และได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

*วิชาวิทยาการคำนวณ*วิดีโอกราฟิค กิจกรรม unplugged – cup stacking programming ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณตัวอย่างการทำกิจกรรมอยู่ในนาทีที่ 2.25 ค่ะ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น จึงได้จัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้ครูวิทยาการคำนวณท่านอื่นๆค่ะ#สื่อการสอนbyครูเพียว

Posted by Chayaphat Prasertwongsa on Thursday, 2 May 2019
ที่มา: Facebook: Chayaphat Prasertwongsa

อนึ่ง ตัวอย่างการสอนบทเรียน unplugged เช่นนี้ เป็นตัวอย่างที่นอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณของ สสวท. นับว่าเป็นเรื่องน่าดีใจที่คุณครูค้นคว้าเพิ่มเติม และผลิตสื่อการสอนเสริมจากที่มีในหนังสือ น่าชื่นชมมากครับ