FAQ: ใครเป็นผู้ริเริ่มวิชาวิทยาการคำนวณ มีอิทธิพลทางการเมืองหรือไม่?

สสวท.​ พยามยามริเริ่มมาแล้วกว่า 20 ปี ตามคำแนะนำและการผลักดันของนักวิชาการหลายท่าน นำโดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ ที่เห็นว่านักเรียนควรได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตในทุกสาขาอาชีพ การผลักดันในยุคต้นนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย เพราะผมยังเป็นนักเรียน ม.ปลาย อยู่เลย พอผมไปเรียนต่อ กลับเมืองไทยมาก็พบว่า โอโห ความพยายามของอาจารย์ของผมหลายท่าน นำโดยท่าน อ.ยืน และความเข้มแข็งของทีม สสวท. ทำให้มันสำเร็จจนได้ ทั้งที่ที่ผ่านมามีอุปสรรคมากมาย

จะเห็นว่าข้อเสนอให้เกิดหลักสูตรนี้ มาจากนักวิชาการผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล มองเห็นโลกที่มี smartphone ก่อนที่จะมี smartphone ผู้เป็นห่วงอนาคตลูกหลานที่จะต้องผจญอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอเหล่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง ไม่มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรทั้งนั้น มันเกิดขึ้นก่อนยุคกีฬาสี ก่อนยุค คสช คมช ฯลฯ ทั้งหมดเลย

ผนวกเดช สุวรรณทัต / 30 ก.ค. 2562

หมายเหตุ

  • ร่างคำตอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสนทนากับคุณกล้า สมุทวณิช ในรายการ podcast กล้าคุย https://www.pongkoiim.com/go/?p=371
  • ความคิดเห็นในบทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความคิดเห็นขององค์กรใด