นสพ.มติชน: วิชาแห่งอนาคตในคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้อยู่แต่ในคอมพิวเตอร์ – โดย กล้า สมุทวณิช

highlights:

 1. “ถ้าเราจะสอนวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในกลไกของโลกและสังคมมนุษย์ได้ตลอดสิบสองปี ความเข้าใจในโลกดิจิทัลที่เป็นส่วนหนึ่งของเราก็สำคัญและจำเป็นในระดับเดียวกัน”
 2. “โลกเช่นนี้ เด็กๆ ของเราที่จะโตไปในอีกสิบยี่สิบปีจึงต้องมีทักษะต่างๆ ไว้รับมือ ได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่จะสามารถเข้าใจได้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่อย่างแท้จริง และเราจะทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ AI และหุ่นยนต์ทำงานได้ตามความต้องการของเราอย่างไม่ผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมาย ที่สำคัญคือจะต้องมีทักษะที่จะแยกแยะข่าวจริงข่าวลวง และการรู้เท่าทันกลไกของเครือข่ายสารสนเทศและสังคมโซเชียล ที่เราเรียกกันว่า Digital Literacy หรือความตระหนักรู้ต่อดิจิทัล”
 3. ผู้เขียนยกตัวอย่างโจทย์ในหนังสือ ป.4 เกี่ยวกับลูกปิงปองและการตวงน้ำ และอธิบายถึงแก่นของโจทย์ข้อนี้ว่า “คำตอบไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว และวิชานี้ก็ไม่ได้มุ่งเน้นที่คำตอบ แต่คาดหมายให้เด็กรู้จักการแสวงหา “วิธีการ” ที่เรียกว่า “อัลกอริธึม””
 4. “จุดที่ต้องขอชมอย่างหนึ่งที่ได้เห็นคือในหนังสือเรียนหลักสูตรนี้ของ สสวท. ไม่ได้ใช้การสอนแบบการอธิบายเมนูหน้าจอ หรือที่เรียกว่า User Interface เป็นหลัก แต่เป็นการสอน “หลักการพื้นฐาน” ของการทำงานโปรแกรมเหล่านั้นเป็นหลัก”
 5. “มันจะน่าเสียดายมากกว่า ถ้าเราอ้างเอาการขาดแคลนอุปกรณ์มาเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้วิชาที่จะเป็นทักษะของโลกอนาคตนี้”
 6. บทความนี้มองหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และนโยบายการสอน coding ให้เด็กประถม อย่างปราศจากอคติทางการเมือง แม้ว่าผู้เขียนจะ “เห็นต่าง”​ จากรัฐบาลในหลายแง่มุม แต่ก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้และช่วยอธิบายได้อย่างชัดเจน
 7. เนื้อหาบางส่วนเป็นการสรุปความจาก podcast: กล้าคุย (กับคนอื่น) ที่ได้คุยกับ ผนวกเดช สุวรรณทัต STIPI / KMUTT

รายละเอียด

 • ชื่อบทความ: วิชาแห่งอนาคตในคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้อยู่แต่ในคอมพิวเตอร์
 • ผู้เขียน: กล้า สมุทวณิช
 • วันที่ตีพิมพ์: 7 สิงหาคม 2562
 • หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 16 (กลาง) คอลัมน์: คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
 • pdf (local copy): 190807_Kla-Matichon-วิชาใหม่แห่งอนาคต.pdf
 • URL: https://www.matichon.co.th/article/news_1612329
https://www.matichon.co.th/article/news_1612329