ป.1 เขาเรียน coding กันยังไง?

กว่าจะมาถึงโจทย์ช้างกินอ้อย เด็ก ๆ จะได้เรียนอะไรมาบ้าง?

 • บทที่ 1: ฝึกให้รู้จักเปรียบเทียบ (อะไรเหมือน อะไรต่าง)
 • บทที่ 2​: ฝึกให้คิดเป็นขั้นตอน จากกิจวัตรประจำวัน (ตื่น แปรงฟัน แต่งตัว ไปโรงเรียน)
 • บทที่ 3: ฝึกการลองผิดลองถูก กล้าคิดหาข้อดีข้อเสียของเส้นทางหลาย ๆ แบบ (หาทางออกจากป่า)
 • บทที่ 4​: เขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง มีเป้าหมายเดียว เน้นย้ำเรื่องการเขียนคำสั่งให้ครบถ้วน (เดินไปซื้อไอศกรีม)
 • บทที่ 5: พักสมองจาก coding สักครู่ เรียนรู้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีใช้อย่างปลอดภัย
 • บทที่ 6: เขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งอีกครั้ง แต่คราวนี้ มี 2 เป้าหมายต่อเนื่องกัน
  • ในตัวอย่างแรก: โจทย์กำหนดชัดเจนว่าต้องไปที่เป้าหมายใดก่อน (หยิบกุญแจ แล้วไปเปิดตู้เซฟ)
  • ตัวอย่างที่ 2: มีทางเลือกว่าจะไปตักน้ำที่จุดใดของแม่น้ำ แล้วจึงเดินไปที่ตุ่ม
  • ตัวอย่างที่ 3: นักเรียนเลือกเป้าหมายบางเป้าหมายเอง (ซื้อตุ๊กตาจากร้านป้าเก๋ ป้าจิ๊บ หรือป้าอ้อมดี?)
  • สุดท้ายจึงทำแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนเลือกเป้าหมายแรกเองคล้ายกับตัวอย่างที่ 3 แต่มีบริบทของการฝึกฝนความรักธรรมชาติ (ช้าง) และแฝงความรู้สึกของความรักที่แม่มีต่อลูก (แม่ช้างคาบอ้อยไปให้ลูกช้าง) โจทย์ในหนังสือไม่ได้กำหนดให้ต้องเลือกทางที่สั้นที่สุด แต่สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม คุณครูอาจเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนได้โดยการเพิ่มเงื่อนไขดังกล่าว

🔗 Coding ฝึกได้ตั้งแต่วัยเยาว์ 🔗🔰 วันนี้แอดมินมีเกมง่ายๆ เกี่ยวกับ Coding มาฝากจ้า โจทย์ก็คือ…

Posted by IPST Thailand on Wednesday, 14 August 2019

ซื้อหนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ ป.​​1 #โป้งก้อยอิ่ม ของ สสวท. ได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 
http://pongkoiim.com/buy

===
ผนวกเดช สุวรรณทัต 
17 ส.ค. 2562