อภินิหารหลวงปู่เค็ม Live on Scratch

วิทยาการคำนวณสามารถบูรณาการได้กับทุกวิชา รวมถึงไสยศาสตร์/โหราศาสตร์ หรือ ตลกคาเฟ่

วิธีรับชม

Facebook Live:

อภินิหารหลวงปู่เค็ม Live on Scratch โดย อ.ม็อค ผนวกเดช สุวรรณทัต

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Sunday, 18 August 2019
https://www.facebook.com/pongkoiim/videos/372505623439447/

YouTube:

https://youtu.be/5QOXorVHFKM

รายละเอียด

 1. นำเสนอโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต (Mock)
 2. เผยแพร่ครั้งแรกผ่านการถ่ายทอดสด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ Facebook Page: โป้งก้อยอิ่ม https://www.facebook.com/pongkoiim/
 3. Facebook Live URL: https://www.facebook.com/pongkoiim/videos/372505623439447/
 4. YouTube URL: https://youtu.be/5QOXorVHFKM

Source Code

แนวทางการปรับใช้ในห้องเรียน และการขยายผล

 1. วิธีการปรับให้ง่ายลง: สำหรับนักเรียน ป.4 ที่ยังไม่ได้เรียน repeat, if, และ variable
  • บทสวด “พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง” ไม่จำเป็นต้องใช้ repeat และไม่จำเป็นต้องใช้ if-then-else เพียงแต่เขียนโปรแกรมในรูปแบบ sequential 6 คำสั่งต่อเนื่องกันก็ได้
  • ตัวแปร ​speed ไม่จำเป็นต้องใช้ เปลี่ยนเป็นตัวเลข 0.5 ทั้งหมดก็ได้
 2. วิธีการปรับให้ท้าทายยิ่งขึ้น
  • การล้มหลังจากก้าวที่สอง อาจให้นักเรียนทดแทนหรือเพิ่มด้วยการขยับตัวแบบเขย่า (ดิ้น แหง็กๆ)
  • ให้โปรแกรมรับค่าความยาวของกองไฟจากผู้ใช้ (ใช้คำสั่ง ask)
  • ให้เปลวไฟบางท่อน ขยับไปขยับมาอยู่ตลอดเวลา
  • ให้โปรแกรมรับจำนวนก้าวของหลวงปู่จากผู้ใช้ แล้วปรับระยะทางในการก้าวให้แปรผกผันกับจำนวนก้าว (จะได้ไม่เดินตกจอ)
  • เพิ่มตัวละคร (เช่น คนพากย์ หรือพี่เท่ง) คอยพูดประโยคเสริม เช่น “อย่างนี้ใครเห็นใครก็ว่าตาย” “แล้วตายมั้ย?” “ตาย!” “ตึ่งโป๊ะ!”
 3. วิธีการขยายผล
  • ให้นักเรียน (หรือคุณครูผู้เข้าร่วมอบรม) เตรียมคลิปตลกสั้นๆ บน YouTube ยาวไม่เกิน 1 นาที กรอกใส่ Google Form ไว้ล่วงหน้าก่อนวันอบรม
  • วิทยากรจับฉลาก (สุ่ม) เปิดคลิปตลก 1 คลิป โดยที่วิทยากรไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า
  • ร่วมกันอภิปรายในห้องว่าจะปรับเนื้อเรื่องให้เรียบง่ายลงได้อย่างไร
  • วิทยากรสาธิตการเขียนโปรแกรมบน Scratch เพื่อการจำลองสถานการณ์ในคลิป โดยรับฟังความคิดเห็น/คำแนะนำจากผู้เข้าร่วมอบรม
  • ให้ผู้เข้าร่วมอบรมจับคู่กัน เป่ายิ้งฉุบเพื่อเลือกคลิปตลก ช่วยกันเขียนโปรแกรมบน Scratch ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยวิทยากร/กระบวนกรช่วยให้คำแนะนำรายกลุ่มอย่างใกล้ชิด
  • วิทยากรขออาสาสมัคร หรือสุ่มเรียกผู้เข้าร่วมอบรมขึ้นมาสาธิตโปรแกรมบนเวที 2-3 รายแล้วแต่เวลาจะอำนวย
  • อภิปรายถึงคำสั่งและโครงสร้างโปรแกรมที่ใช้ ความรู้ที่ต้องค้นหาเพิ่มเติม ข้อจำกัดที่พบของ Scratch และสิ่งที่ไม่คาดฝัน
  • มอบรางวัล
   • โปรแกรมที่ตลกที่สุด
   • โปรแกรมที่น่ารักที่สุด
   • โปรแกรมที่มีความยากเชิงเทคนิคมากที่สุด
   • โปรแกรมที่สร้างสรรค์ในเชิงศิลปะมากที่สุด

ที่มาที่ไป

มุก “หลวงปู่เค็ม” โด่งดังในปี 2019 จากคุณโก๊ะตี๋ และคุณเท่ง

https://youtu.be/teVkBUns-0s

มีผู้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าต้นฉบับของมุกนี้มาจากคุณหนู คลองเตย (หนู เชิญยิ้ม)

https://youtu.be/LFtAgHYYfcU

เบื้องหลัง

วิดีโอบันทึกการซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อน ​Live จริง อธิบายหลักการและเหตุผลของคำสั่งต่าง ๆ ละเอียดกว่าวิดีโอฉบับจริง

https://youtu.be/bsPQWkAMSS4