The Standard สัมภาษณ์​ ผศ.ดร.สุกรี : รู้จักวิชาแม่ของ Coding ในระบบการศึกษาไทย กับคำตอบที่มากกว่า ‘ไม่ใช้คอมฯ ได้จริงหรือ’

highlights:

  1. ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวน เล่าถึงการพาลูกสาวที่สนใจศิลปะ ไปเรียนรู้อัลกอริทึมการวาดไฟ เปรียบเทียบการคิดเชิงคำนวณกับขั้นตอนการคิดของนักถ่ายภาพ และเชื่อมโยงคอนเซ็ปต์ของการ debug โปรแกรม สู่แนวทางการแก้ปัญหาของชีวิต
  2. อ.สุกรี พูดถึงการฝึกอบรมครู​ : “ผมเข้าใจเลยครับ ผมก็สอนหนังสือ และวิชาที่ผมสอนคือวิชาใหม่ ผมเองก็ต้องไปเรียนก่อน ทุกวันนี้สอนอะไรก็แล้วแต่ที่ผมไม่เคยเรียนมาตั้งแต่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยซ้ำไป ไม่เคยเรียนเลยครับ แต่ต้องมานั่งเรียน นั่นคือวิธีคิดของคนเป็นครู มันคือ Lifelong Learning”
  3. “เคยมีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่คุณครูสอนผมแล้วพูดประโยคนี้ ถ้าคุณสอนหนังสือเด็กแล้วเด็กไม่เก่งกว่าคุณ ประเทศนี้กำลังจะแย่”
  4. “การรู้เท่าทันสื่อก็สำคัญครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้ที่ผมมั่นใจว่าสื่อหลายแห่ง นักการเมืองหลายคน คนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากปวงชนหลายคน ใช้สื่อและสารสนเทศบิดให้แต่ละคนเข้ามาเห็นด้วย เข้ามาช่วย เข้ามาต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่ง ประเทศเราผ่านเรื่องราวของการทะเลาะกันมาเยอะมาก “

ข้อมูลเกี่ยวกับบทความ

  • เขียนโดย The Standard Team
  • เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2562
  • URL: https://thestandard.co/coding/?fbclid=IwAR1tIOZt82gNQ6RYCLrJo6VES_AGnKUXNmAP-IAT9Eu-rwWtXOCDroV8MOw
  • ผูู้ให้สัมภาษณ์​: ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย