สวทช. ร่วมกับ สพป. ปทุมธานี เขต 1 จัดอบรมครูวิทยาการคำนวณ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท Science in Rural Schools : SIRS NSTDA – สวทช. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการคำนวณ องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 111 คนจาก 103 โรงเรียน

วิทยากรจากทีมงานผู้ร่างหนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท. (โป้งก้อยอิ่ม) ได้รับการอนุเคราะห์กิจกรรมอบรม และอุปกรณ์ต่างๆ จาก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาคำนวณ ทั้งแบบ unplug และการใช้โปรแกรม scratch

วิทยากร

 1. นายผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค) — นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 2. ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ (อาร์ต) — อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ผศ. วัชรพัฐ เมตตานันท (ท็อป) — อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
 4. นายสราวุธ มีศรี (หยก) — สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 5. นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต (อ้อม) — นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 6. นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช (เมต) — นักประชาสัมพันธ์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล (กวาง) — นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 8. น.ส. สุรีย์พร แดงสุก (เตย) — มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ และกรอบเนื้อหา

ช่วงเวลากิจกรรมสาระการเรียนรู้
เสาร์เช้าselfie กับวิทยากร
ลานจอดรถพิศวงsystematic thinking
กล่องผลไม้ปริศนาlogical thinking
อิ่มเดินห้องใต้ดินunplugged coding
ชิงช้าสวรรค์หรรษาunplugged debugging
เสาร์บ่ายฐาน 1: ประมวล come on ๆๆๆ baby! word processing
ฐาน 2: หนีเที่ยวsearch engines
ฐาน 3: ปริศนาหน้า wallprivacy
ฐานพิเศษ: จัดไฟล์เข้าโฟลเดอร์files & folders
สรุปกิจกรรมฐาน ICT & DLICT & Digital Literacy
ติดตั้ง Scratch 2
อาทิตย์เช้าพื้นฐาน Scratchsprite, stage, move, glide, pen
วาด sprite ไว้ใช้เองart & creativity
อาทิตย์บ่ายอภินิหารปู่เค็ม on Scratchloop, input, storytelling
พิธีมอบรางวัล

อัลบั้มภาพถ่าย

ภาพส่วนใหญ่ถ่ายโดยทีมงาน สวทช. บางส่วนถ่ายโดยทีมวิทยากร และบางภาพเป็นภาพจากผู้เข้าร่วมอบรม:

Google Photos:

link: https://photos.app.goo.gl/QwDZMJYXbFKZf7sJ9

ภาพบน Google Photos

ภาพบน Facebook Page ของ SIRS -NSTDA:

fb: @SIRS.NSTDA

YouTube Playlist

 • Public Playlist: ผลงานคุณครูจากกิจกรรมอภินิหารปู่เค็ม on Scratch: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_yc_kbXPlpTmcf9BwHXEECAOoVbLZI19
 • Private Playlist: วิดีโอบันทึกการอบรมเกือบทั้งหมด เก็บไว้ที่ playlist ชื่อว่า “(Playlist ลับ) NSTDA 7-8 Sep 2019 Computing Science Training for Pathum Thani teachers” เปิดเผยเฉพาะในกลุ่มวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการทบทวนความรู้ (วิทยากรมีความตั้งใจที่จะเปิดเผยบางส่วนเป็นสาธารณะในอนาคต ทั้งนี้จะต้องตัดต่อเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการเผยแพร่ในวงกว้าง)

Social Media Posts:

ประกาศกิจกรรมบน page ของ งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (สวทช.)

งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท Science in Rural Schools : SIRS NSTDA – สวทช. ร่วมกับ…

Posted by Science in Rural Schools : SIRS on Sunday, 8 September 2019
FB: @SIRS.NSTDA

ถ่าย selfie กับคุณครูก่อนเริ่มงาน

วันนี้ โป้งก้อยอิ่ม สนุกแน่!7-8 ก.ย. 2562: งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท Science in Rural Schools : SIRS NSTDA – สวทช….

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Friday, 6 September 2019
fb: @pngkoiim

กิจกรรมอิ่มเดินห้องใต้ดิน โดย อ.กวาง

กิจกรรมอิ่มเดินห้องใต้ดินโดย อ.กวาง เชิญคุณครูโพสต์ตอบคำถามทิ้งท้าย…

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Friday, 6 September 2019
fb: @pongkoiim

กิจกรรมชิงช้าสวรรค์หรรษา โดย อ.ท็อป

เชิญคุณครูแต่ละกลุ่ม โพสต์รูปภาพอุปกรณ์การคิด กิจกรรมชิงช้าสวรรค์หรรษา ได้ที่นี่เลยครับ…

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Friday, 6 September 2019
fb: @pongkoiim

ฐานที่ 1 ประมวล come on, come on, come on, come on๊ , baby โดย พี่เมตตา และน้องเตย

ฐานที่ 1 ประมวล come on, come on, come on, come on๊ , babyเชิญคุณครู ถ่ายรูปผลงานและระบุเลขกลุ่ม แล้ว comment ใต้โพส…

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Friday, 6 September 2019
fb: @pongkoiim

กิจกรรมอภินิหารปู่เค็ม 

ปู่เค็มลุยไฟ version Scratch แบบรับอินพุตได้

ขอเชิญคุณครูแชร์วิดีโอผลงานตนเองได้ใน comment เลยครับ==กิจกรรมอภินิหารปู่เค็ม ฝึกทักษะ Scratch จากการเล่าเรื่องการเรียน Scratch ไม่จำเป็นต้องทำตามแบบแผน สามารถเรียนผ่านการ “เล่าเรื่อง” ผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้จากการถ่ายทอดสดเมื่อ 18 ส.ค. ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องเกือบตลกจากคลิปที่เป็นที่นิยมในขนะนั้น (ดูรายละเอียดที่ https://www.pongkoiim.com/go/?p=426)เนื้อหาประกอบด้วยการใช้ตัวละครมากกว่า 1 ตัว การใช้ sprite ที่วาดขึ้นด้วยตนเอง (จากกิจกรรมโดยคุณไพฑูรย์ Phaithun Anantaket และเมตตา Metta Mongkolteeradech) การใช้ repeat (loop), stamp, การรับ input ผ่านคำสั่ง ask และตัวแปร answer ที่ได้เรียนรู้จากการปูพื้นฐานโดย อ.หยก และการเรียนรู้เทคนิคการใช้ repeat – move – wait จำลองการ “ร่อน” โดยใช้ relative position แทนคำสั่ง glide ที่เป็นการร่อนไปยัง absolute positionกิจกรรมนี้มีการดัดแปลงจากเดิมเล็กน้อยเพื่อให้ผู้เรียนหลากหลายศาสนาสบายใจมากยิ่งขึ้น – เปลี่ยนแปลงบทสวดเป็น “ฟ้าเป็นพยาน ลมเป็นพยาน ดินเป็นพยาน”​ หรือ “หายใจเข้าก็เฮ้อเธอ หายใจออกก็เฮ้อเธอ”​ – ไม่เรียกตัวละครหลักว่า “หลวงปู่” แต่อาจเรียกว่า “ปู่เค็ม”​ หรือเรียกว่าแมวไปเลย – พยายามไม่แสดงฉากความรุนแรง​ (ไฟไหม้) แต่อาจแสดงอาการล้มหรือดิ้นด้วยความสนุกสนานแทนสำหรับการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูเป็นอย่างดี จึงต้องกำหนดโจทย์เพิ่มเติมเพื่อสร้างความท้าทาย ได้กำหนดให้โปรแกรมรับค่าจำนวนก้าวของปู่เค็มจากผู้ใช้ แล้วปรับระยะทางในการก้าวให้แปรผกผันกับจำนวนก้าว เพื่อให้ไม่เดินตกจอ และให้เปลวไฟบางท่อนขยับไปขยับมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อความสมจริงระหว่างสอน วิทยากรคำนวณจำนวนก้าวผิดพลาด ก็ได้ช่วยกันแก้ไขไปพร้อมกัน ฝึกทักษะการ debug และได้เห็นตัวอย่างของการที่ครู “พลาดได้” ถึงพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไร ขอเพียงเราตั้งสติแล้วแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องสุดท้ายคุณครูหัดใช้ฟังก์ชั่นการบันทึกผลลัพธ์ของโปรแกรมเป็นวิดีโอ แล้วแชร์กันบน Facebook (หรือ copy ส่งผ่าน ​thumbdrive) เพื่อให้กรรมการ @Vacharapat Mettanant ตัดสินเลือกโปรแกรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคดีที่สุด 4 อันดับแรก ได้รับรางวัลบนเวทีเมื่อปิดงาน วันที่ดำเนินกิจกรรม​: 8 ก.ย. 2562 นำกิจกรรมโดย: ผนวกเดช สุวรรณทัต Mock Suwannatatปูพื้นฐาน Scratch โดย: อ.หยก Sarawut Yok Meesri

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Sunday, 8 September 2019
fb: @pongkoiim

รางวัลอภินิหารปู่เค็ม ​on Scratch 

รางวัลอภินิหารปู่เค็ม ​on Scratch รางวัลที่ 1: คุณครู อภิชาติ เมืองคำ (กลุ่ม 5)รางวัลที่ 2: คุณครู สมประสงค์ รักชาติ…

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Tuesday, 10 September 2019
fb: @pongkoiim

After-Action Review (AAR)

 • ผลการสำรวจความคิดเห็น อยู่ในไฟล์ “แบบสอบถามความพึงพอใจ-coding-สวทช.-การตอบกลับ.xlsx
 • N = 85, ชาย = 15, หญิง = 70
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี = 71, ป.โท = 12, ป.เอก = 1, ไม่ระบุ = 1
 • ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม = 3.20 หลังการอบรมเพิ่มเป็น 4.29 (ประเมินตนเอง)
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ = 4.29
 • มีความมั่นใจว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ = 4.07

สรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมฯ (พอสังเขป)

top words: ใช้|โปรแกรม|สอน|รู้|คิด|เรียน|scratch|นำ|ระบบ|คำนวณ

word cloud:

ความคิดเห็นที่ยาวที่สุด:

 1. ได้รับความรู้การเขียนcoding.แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียน ให้เกิดความสนุกสนาน และยังสามารถสร้างสรรค์เป็นเกมส์สนกๆ ได้อีกมากมาย
 2. การสอน coding คือการสอนให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการคิด ไม่ได้จำเป็นต้องสอนให้นักเรียนแล้วไปเป็นโปรแกรมเมอร์ ได้รับความรู้การสอนโดยไม่ใช้โปรแกรม
 3. ได้รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักการใช้โปรแกรม scratchและรู้จักการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
 4. ได้ความรู้มากขึ้น จากการอบรมในครั้งนี้ ได้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริง
 5. “สามารถสร้างกิจกรรมได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม ประยุกต์ในการเรียนการสอน เกิดกระบวนการคิด รู้จักวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น”

ความประทับใจในการอบรมฯ

top words: วิทยากร|ดี|รู้|อบรม|เข้าใจ|กิจกรรม|กันเอง|จริง|สนุกสนาน|สนุก

word cloud:

ความคิดเห็นที่ยาวที่สุด:

 1. ขอบคุณท่านอาจารย์คณะวิทยากรทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ ให้ความรู้ผู้อบรมทุกท่านอย่างดี ช่วยแนะนำช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ดีมาก ขอบคุณท่าน ศน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดอบรมทุกท่าน ประทับใจในการอบรมครั้งนี้มากครับ
 2. เข้าใจในความเป็นวิทยาการคำนวณมากขึ้น ( coding )จากที่เข้าใจว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น ที่จริงเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เด็กใช้ตรรกะ เหตุผล ในการทำงานและแก้ปัญหา
 3. รู้เทคนิกการการสร้างเกมสำหลับเด็กๆ​ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากๆ​ ทั้งงานแบบเปเปอร์​และมีเดีย​ และทีมวิทยากรน่ารักมาก​ ให้คำแนะนำแบบเป็นกันเอง​ อยากให้มีอีกและอยากมาอีกครับ
 4. วิทยากรมีจำนวนมาก ช่วยเดินสอบถมมตลอดเวลา และได้รับความรู้ที่ตรงกับเรื่องที่อบรมอย่างดี
 5. ประทับใจในตัววิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ เสียสละเวลาและคอยให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

top words: อบรม|ใช้|ค่ะ|ควร|กิจกรรม|เวลา|โปรแกรม|สอน|เพิ่ม|เร็ว

word cloud:

ความคิดเห็นที่ยาวที่สุด:

 1. อยากให้อธิบายตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ทำว่าตรงกับตัวชี้วัดใด เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจจะยากไปสำหรับเด็กเล็ก
 2. จัดที่นั่งใหม่ให้หันหน้าไปทางวิทยากรเนื่องจากที่นั่งกันด้านข้างเมื่อฟังวิทยากรต้องหันไปหันมาปวดเมื่อยคอมาก
 3. ท่านวิทยากรบางท่านพูดเร็วและดำเนินการสอนเร็วมากคุณครูหลายท่านทำตามไม่ทัน ขอบคุณมากครับ
 4. อยากให้จัด 1 วันและกระชับกิจกรรมให้รวดเร็วมากกว่าเดิม เพราะสองวันรู้สึกนานไปหน่อย
 5. โปรแกรมในการอบรม ควรใช้ให้เหมือนกันทุกคน เพื่อไม่ให้ผูู้อบรมสับสนในคำสั่งต่างๆ

Impressions & Discussions (ความคิดเห็นของ Mock)

 1. หลายคนถามหาเอกสารประกอบการอบรม คิดว่าน่าจะหมายถึงหนังสือเป็นเล่ม ไม่ใช่แค่สไลด์
 2. มีทั้งคนบอกว่าใช้เวลาในการอบรมนานเกินไป และคนที่บอกว่าสอนเร็วเกินไป อาจต้องลองนับดูอีกที หรือตั้งคำถามสำรวจให้ชัดเจนในคราวต่อไป
 3. หลายคนประทับใจในความเป็นกันเองของวิทยากร และการที่มีวิทยากรหลายคนช่วยกันดูแลทั่วถึง
 4. มีบางคนพูดถึงมิตรภาพที่ได้พบและรู้จักกับเพื่อนครูใหม่ๆ จุดนี้เป็นจุดที่สามารถเสริมให้มากขึ้นในคราวหน้าได้