แอบดูผลงาน คุณครูห้อง 3 (การอบรมครูโดย สสวท. และ สพฐ. 19-21 ก.ย. 62)

การจัดการโฟลเดอร์

https://padlet.com/panuakdet/uc4nbs7ql5ys

Selfies

ห้อง 3 เรามา coding เราจะไม่นั่งนิ่งเราจะ..

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Wednesday, 18 September 2019
https://www.facebook.com/pongkoiim/posts/458767498054339

ภาพอื่น ๆ

Facebook Album บนเพจ โป้งก้อยอิ่ม

ภาพจากการอบรมครูวิทยาการคำนวณ โดย สสวท และ สพฐ วันที่ 19-21 ก.ย. 2562

Posted by pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม on Friday, 20 September 2019

Google Photos (​>670 ภาพ)

https://photos.app.goo.gl/tJN2b7PAipsHyiwo6

การออกแบบสื่อ / กิจกรรมการเรียนรู้

Google Drive สำหรับอัพโหลดผลงานการออกแบบสื่อ / กิจกรรมการเรียนรู้
https://drive.google.com/drive/folders/1EAfAviR3PytlBu4lgUlSWwVfI51JWqmh