หนังสือ ป.2 สอนอะไรบ้าง?

รายชื่อบทและสิ่งที่สอนในแต่ละบท (ป.2)

 1. ปัดกวาดเช็ดถู จัดตู้จัดโต๊ะ
  • งานหนักแค่ไหน โป้งก้อยอิ่ม และ “น้องอึด” ก็สู้ไหว เอ๊ะแล้วน้องอึดคือใคร?
  • ลำดับขั้นตอนมีความสำคัญต่ออัลกอริทึมอย่างไร? เรียนรู้ได้จากชีวิตประจำวัน
 2. อะตอมอร่าม ยามรุ่งอรุณ
  • ดอกไม้พันธุ์ใหม่ ต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิด อิ่มช่วยได้!
  • เขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่งแบบมี input  ฝึก debug โปรแกรมที่คำสั่งไม่ครบ หรือคำสั่งเกิน  หัดทดสอบด้วยอินพุตหลายๆ แบบ
 3. รัตติกาล
  • โป้งชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ ก้อยชอบอ่าน มานะ มานี แต่ยังอ่านไม่ทันจบก็ต้องกลับแล้ว ทำอย่างไรดี? e-book ช่วยได้
  • เคารพกติกาในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ตระหนักถึงอันตรายจากสังคมก้มหน้า 
 4. นักอ่านจิ๋ว
  • ของดีต้องบอกต่อ โป้งก้อยช่วยกันทำสื่อโฆษณาห้องสมุด 4.0
  • ปลดปล่อยจินตนาการด้วย word processor  จัดหมวดหมู่ไฟล์ด้วย folders  กล้าก้าว กล้าผิดพลาด ด้วยคำสั่ง Undo และ Recycle Bin 
 5. บางกอกมีเสาชิงช้า บนท้องฟ้ามีทางช้างเผือก
  • สนุกไปกับการทัศนศึกษาครั้งแรกของ #โป้งก้อยอิ่ม ที่ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ แต่ระวังให้ดี! อาจมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
  • ปกป้องข้อมูลส่วนตัวไม่ให้รั่วไหล เรียนรู้วิธีการติดตามอุปกรณ์ที่สูญหาย
 6. งานเลี้ยงชมรม กับขนมเจ้าปัญหา
  • แข่งขันเปิดดิกชันนารี่หลากหลายวิธีในงานสังสรรค์ที่โรงเรียน จบด้วยการเป็นนักสืบ ไขปริษณาขนมบูด
  • การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แบบที่ไม่สามารถมองเห็นภาพทั้งหมดได้ในคราวเดียว แนะนำแนวคิดพื้นฐานของ  binary search
 7. เกมเส้นทางปริศนา
  • กิจกรรม walk rally ที่ไม่ธรรมดา ซองนั้นเป็นของพี่ แต่กระดานชนวนนี้สิเป็นของใคร? 
  • เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขด้วยบัตรคำสั่งและซองจดหมาย (คำสั่ง if แบบ unplug)
 8. เชฟน่าเลิฟ คนเสิร์ฟน่ารัก
  • ป้าพรเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดจิตอาสา แต่มีเหตุให้โป้งก้อยอิ่มต้องยื่นมือเข้าช่วย เมื่อก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีหลาย option  แล้วจะเขียนโปรแกรมได้อย่างไร?
  • ฝึกเขียนโปรแกรมด้วย if (แบบ unplug) หลายเงื่อนไขต่อเนื่องกัน  มองเห็นพลังของคำสั่งแบบเงื่อนไข
 9. งานประจำปี 4.0
  • เมื่อคุณพ่อเป็นฮีโร่ บริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ โป้งก้อยอิ่มก็ได้พบเห็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตมาใช้อย่างสร้างสรรค์
  • เทคโนโลยีอนาคต เช่น sensors & IoT, smart home, sharing economy, autonomous vehicles, universal design, machine translation, voice recognition และทัศนคติของการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ การเลือกที่จะไม่ใช้เทคโนโล่ยีในบางสถานการณ์ 

ที่มาของภาพ: 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ซื้อได้จากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่เขียนในเว็บไซต์นี้ 

ซื้อหนังสือได้ที่: 
pongkoiim.com/buy