กิจกรรม รร.บ้านทุ่งเจดีย์ จ.พังงา โดย สวทช.

URLs สำคัญ / แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม ​Scratch

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

วิธีพลิกช้าง

เปลี่ยนฉากหลัง


goto และ glide

การเคลื่อนที่แบบ Move และเปลี่ยนท่า (Costume)

การใช้ repeat

การใช้ Pen

การซ่อนและการโชว์ตัวละคร

กิจกรรมสร้างเกมบน Scratch

YouTube: สร้างเกมบน Scratch: https://youtu.be/PECCcFKgIHA

https://youtu.be/PECCcFKgIHA

Facebook Live Video https://facebook.com/pongkoiim/videos/1410418585832451

https://facebook.com/pongkoiim/videos/1410418585832451
https://facebook.com/pongkoiim/videos/1410418585832451

script สำหรับขนมปัง/ไม้กวาด

script สำหรับลูกเบสบอล (เบื้องต้น)

รูปภาพ

Google Photos

https://photos.app.goo.gl/nv2wgcegfbefJNgS9