ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท. (โป้งก้อยอิ่ม) จากเว็บของ สพฐ.

ชั้นประถมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เว็บไซต์ของ สพฐ. ที่ใช้สำหรับดูตัวอย่างหนังสือเรียนเล่มอื่น ๆ https://academic.obec.go.th/textbook