การอบรมวิทยาการคำนวณ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓
ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข้อความ จาก อพวช.

19 กันยายน, ปทุมธานี; อพวช ร่วมกับ กศน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์และหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ (coding)ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์และ กศน. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย. นี้ โดยมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จัดทำโครงงาน การประยุกต์ coding ทั้งแบบ plugged และ unplugged ผ่านทางเครื่องมือของ edx และ Lego Education. ซึ่ง อพวช. และ กศน. จะขยายผลไปยังบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์เรียนรู้ของ กศน. ทั่วประเทศในปี 2564 โดยจัดหลักสูตรที่จำเป็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องการต่อยอด coding สู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

Computational Thinking

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2563 ผม (Mock – ผนวกเดช สุวรรณทัต) ได้เล่าถึงความสำคัญ และความหมายของ Computational Thinking ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ณ องค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. โดยยกตัวอย่างการอธิบายความหมายสามรูปแบบ ได้แก่ 1️⃣ แบบของ Code.org เพื่ออธิบายให้กับเด็ก, 2️⃣ แบบของ Professor Wing เพื่ออธิบายให้นักวิชาการหลากหลายสาขา, และ 3️⃣ แบบที่แบ่งองค์ประกอบเป็นสี่ส่วนตามที่ใช้ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณของไทยและหลักสูตร Computing ของอังกฤษ (และได้ย้ำเตือนว่าการแบ่งเป็นสี่ส่วนนั้นเพื่อให้พวกเราเหล่านักวิชาการและครูอาจารย์สื่อสารกันได้สะดวกและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกด้าน แต่ไม่ใช่เพื่อให้เด็กนักเรียนท่องจำคำศัพท์)

เมื่อมีโอกาสจะมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังอีกครั้งในเพจ 4Mock – หายใจเป็นเรียน และ pongkoiim.com – บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม ครับ

อย่าลืมนะครับ #Decomposition เมื่อมีปัญหาใหญ่เราควรแบ่งเป็นปัญหาย่อย แต่ถ้ามีปัญหาในการย่อย ให้ทานผักและผลไม้ หรือโยเกิร์ตก็อาจจะช่วยได้ครับ 🤗

Social Media Posts

เมื่อวันศุกร์ผมได้เล่าถึงความสำคัญ และความหมายของ Computational Thinking ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ณ องค์การ…

Posted by Mock Suwannatat on Saturday, 19 September 2020
https://www.facebook.com/iammock/posts/10102757557429649

ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563

Posted by พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. on Saturday, 19 September 2020
https://www.facebook.com/220837411421013/posts/1518438278327580

🙏💛ขอขอบคุณ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. ในฐานะปธ.คณะอนุกรรมการรัฐร่วมเอกชน Codingแห่งชาติ(กรอ.Coding)#อพวช. ร่วมกับ #กศน….

Posted by คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช on Saturday, 19 September 2020
https://www.facebook.com/KhunyingKalaya/posts/956203941534347

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด