สสวท. แจกคลิปอบรมครู 150 คลิป – Coding for Teachers (C4T)

ข้อความประชาสัมพันธ์จาก IPST Thailand

C4T #วิทยาการคำนวณ

🎯 สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป
.
🎯 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุณครูสามารถทบทวนหลักสูตร C4T ได้ โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 4 ช่วงชั้น จำนวน 150 คลิป ดังนี้
.
ป.ต้น ▶️ https://bit.ly/3iQ0iGS
ป.ปลาย ▶️ https://bit.ly/2FEk1LD
ม.ต้น ▶️ https://bit.ly/3hQ4DZg
ม.ปลาย ▶️ https://bit.ly/2Ei2uYH

Social Media Posts

#C4T #วิทยาการคำนวณ🎯 สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T…

Posted by IPST Thailand on Sunday, 20 September 2020
https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/3307554812614217

YouTube Playlists

ทุก playlist จะเริ่มต้นด้วยคลิปของท่าน รมช. ศึกษาธิการ และตามด้วยคลิปเนื้อหาการอบรม

ป.ต้น https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ej445VfYzQOICNSKOnZ2qb2o6HdAmSk
ป.ปลาย https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ej445VfYzRtZuzqn9DADt2eCKKZk5u2
ม.ต้น https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ej445VfYzQF5FMqX4OZf6bOuBZQZ6Bt
ม.ปลาย https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ej445VfYzTwPcwmXnSrLj1PGX1J1nOn