ม.ราชภัฏยะลา “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding”

 • วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
 • ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • การอบรมปฏิบัติการครูต้นแบบ “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding” ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประสานงานโดย ผศ. ดร. มูนีเร๊าะ ผดุง | ขอบคุณนักศึกษา มรภ.ยะลา อิรมันต์ อาบู และ ลุตฟียะห์ เจะแว ที่ช่วยรับ-ส่งจากสนามบินหาดใหญ่และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 • อ้างถึง หนังสือเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเลข อว 0638/ว 4272 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ลงนามโดย ผศ. ดร. ลิลลา อดุลยศาสน์

กิจกรรม

กิจกรรมที่ผม (ผนวกเดช สุวรรณทัต / Mock) เป็นวิทยากรในงานนี้ ได้แก่

 1. วิเคราะห์กิจกรรม Unplugged Coding ตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา
 2. กิจกรรม Unplugged Coding “ห้องใต้ดิน” (จาก สสวท.)
 3. กิจกรรม Unplugged Coding “ชิงช้าสวรรค์หรรษา” (ออกแบบโดย สสวท. / ผศ.วัชรพัฐ เมตตานันท์)
 4. หลักการออกแบบนวัตกรรม Unplugged Coding
 5. ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม Unplugged Coding

วิทยากร

 • ผศ. ดร. มูนีเร๊าะ ผดุง
 • ดร. อัจฉราพร ยกขุน
 • ผศ. ดร. พรรณี แพงทิพย์
 • ผศ. จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
 • อ. พฤศจิ อุ่นอก
 • อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต

วิดีโอกิจกรรม

 1. ประมวลเหตุการณ์ : สนุกกับวิทยาการคำนวนด้วย Unplugged Coding https://youtu.be/3fNBfRiW-S0
 2. สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วยอันปลั๊กโค้ดดิ้ง (unplugged coding with STA-YRU) https://youtu.be/dbeEITk51gw
 3. YRU NEWS:มรย.อบรมปฏิบัติ “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding https://youtu.be/9cNt_DRi_2I
https://youtu.be/3fNBfRiW-S0
https://youtu.be/dbeEITk51gw
https://youtu.be/9cNt_DRi_2I

Secret Video

ผมได้อัปโหลดวิดีโอระหว่างที่บรรยายเรื่อง ​Coding และกิจกรรม Unplugged ในวันแรก ขึ้นบน YouTube เป็นแบบ unlisted video แต่ตัดสินใจไม่เผยแพร่เป็นสาธารณะในวงกว้างเนื่องจากภาพและเสียงไม่ค่อยชัดเจน อย่างไรก็ดี ผมยินดีส่งวิดีโอให้ผู้ที่เข้าอบรมในวันดังกล่าว หรือท่านที่ต้องการวิดีโอเพื่อประโยชน์ในการทบทวนเนื้อหา สามารถติดต่อผมหรือผู้จัดงานได้ครับ (อีเมลของผม: mocksk แอ็ท gmail.com)

200808 Mock บรรยาย Coding ที่ ม.ราชภัฎยะลา (raw video)

ภาพถ่าย

ภาพกิจกรรม (บางส่วน)

ภาพเที่ยว

ภาพบรรยากาศการแวะทัศนศึกษาระหว่างทาง (เครดิต: ภาพโดย อิรมันต์ อาบู และ ลุตฟียะห์ เจะแว) บน Google Photos:

https://photos.app.goo.gl/EzUwDVAuNABkEoMm7

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

Slides for download: Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1gSfuKvL6IehreQINQG7Ei0SdksS9JR3e?usp=sharing

ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจบการอบรม

ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ แจ้งว่าได้นำหนังสือเรียน ป.3 และ ป.6 จำนวน 5 เล่ม มอบเป็นรางวัลให้นักศึกษา (ชั้นปีที่ 2 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) ในการทำกิจกรรมวิชา วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ซึ่ง นศ จะใช้หนังสือดังกล่าวมาหัดเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนครับ

นักศึกษาชั้นปี 2 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฏยะลา และหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท. ระดับ ป.3 และ ป.6

คุณครูอัฟฟัน ดือราแม โรงเรียนบ้านปาแตรายอ ได้นำสื่อจาก ม.ราชภัฏยะลา ไปใช้กับนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งกิจกรรมจัดเรียงตัวต่อ 6 เหลี่ยมนี้มีเป้าหมายเพื่อสอนทักษะการลองผิดลองถูก ไต่ระดับสู่การคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเชื่อมโยงสู่การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

สำหรับผู้ที่ไม่เคยไปยะลา และกำลังสงสัยอยู่ว่าที่นั่นมีอะไร ลองดูภาพในอัลบั้ม “เที่ยว” ของผมด้านบน​ (Google Photos) หรือดูวิดีโอด้านล่างนี้ก็ได้ครับ เขาเลาเรื่องได้สนุกมาก:

https://youtu.be/eqwTHuTq_ag