หนังสือ ป.5 สอนอะไรบ้าง?

รายชื่อบทและสิ่งที่สอนในแต่ละบท (ป.5)

 1. ตุ๊กตาแม่ลูกดก
  • ช่วยโป้ง ก้อย เรียงตุ๊กตาให้เป็นระเบียบ โดยใช้ selection sort
  • หัดเขียน algorithm ด้วย pseudocode (รหัสลำลอง) และ flow chart (ผังงาน)
 2. ชิมชอปแชะ
  • คุณย่าพา #โป้งก้อยอิ่ม ไปเที่ยวตลาดน้ำ
  • เรียนรู้มารยาทการสื่อสารด้วยอีเมล การใช้โทรศัพท์
 3. เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้
  • โป้ง ก้อย เดินทางไปธุระที่เชียงใหม่ พบคนตกทุกข์ได้ยาก จึงนำความรู้เข้าช่วยเหลือ
  • เรียนรู้ spreadsheet สูตร COUNT COUNTA COUNTIF การล็อกเซลด้วย $ และการเรียงข้อมูล
 4. ดาวกระจายที่ค่ายลูกเสือ
  • อิ่มมีเพื่อนใหม่ น้องมะเหมียวเป็นตัวแทนของระบบ Cyber-physical System อย่างง่าย
  • ฝึกเคลื่อนที่ใน Scratch ด้วย move, turn และการวนซ้ำด้วย repeat, forever
 5. ไลฟ์สาระ
  • คุณแม่ Live (ถ่ายทอดสด) ลงมาจากสถานีอวกาศ และคุณย่า Live จากห้องครัว
  • เรียนรู้ประโยชน์และข้อควรระวังของการ Live  หัดแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
 6. โรบอทเอ็กซ์โป
  • อิ่มได้พบเพื่อนมากมาย โป้งและก้อยได้รับแรงบันดาลใจการเขียนโปรแกรมจากหุ่นตัวหนึ่ง
  • เรียนรู้การใช้เงื่อนไขบน Scratch เช่นคำสั่ง if on edge, bounce  คำสั่ง if (touching …) then  ทดลองรับอินพุตผ่านคำสั่ง ask … and wait และใช้ประโยชน์จาก answer
 7. แฟนตะกร้อ
  • โป้งและก้อยสร้างสรรค์ fan art ไปอวดคนดังที่ตนเองชื่นชอบ แต่มีปัญหาเกิดขึ้น!
  • เรียนรู้มารยาทการสื่อสารออนไลน์  การแก้แฮงก์ด้วย end task  รู้จักภัยออนไลน์เช่น spam, phishing, การหลอกลวงให้เล่นเกมเสียสตางค์ และ cyberbullying
 8. กีฬาฮาเฮ
  • ในงานกีฬาสี กลับมีโจทย์ปัญหาเชิงตรรกะซ่อนไว้มากมาย ให้โป้งและก้อยช่วยสืบหาคำตอบ
  • หัดแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะช่วยลดความซับซ้อน
 9. ดาวหางณกลางหาว
  • เมื่อดาวหางมาเยือนโลก ข่าวลวงเพื่อสร้างความหวาดกลัวก็บังเกิดขึ้น
  • ตรวจสอบต้นตอของข้อมูล (primary source)  พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน  ใช้ search engine ค้นหาข้อมูลเฉพาะด้าน เช่น แปลภาษา แปลงสกุลเงิน เปลี่ยนหน่วย พยากรณ์อากาศ  และทดลองใช้เครื่องมือพิเศษเช่น wolframalpha
ที่มาของภาพ: facebook.com/oho.ipst/

ข้อมูลหนังสือ:
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ซื้อได้จากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่เขียนในเว็บไซต์นี้ 

ซื้อหนังสือได้ที่: 
pongkoiim.com/buy