ความลับของหนังสือ #โป้งก้อยอิ่ม (รีบดูก่อนโดนลบ)

ในแฟ้มเก็บเอกสารของทีมนักเขียน นอกจากจะมีไฟล์โครงร่างเนื้อหา องค์ประกอบหนังสือ และสาระการเรียนรู้แล้ว ยังมีอีกไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า 

“ไร้สาระการเรียนรู้ (แต่สำคัญนะ)” 

ไฟล์นี้ตั้งชื่อผิด! เพราะสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ของไร้สาระเลยสักนิด แต่เป็นเครื่องปรุงลับที่ทำให้หนังสือเรียนฉบับการ์ตูนเล่มนี้ครองใจเด็กประถมทั่วประเทศ เป็นหนังสือที่ไม่ต้องบังคับให้เด็กอ่าน เพราะเด็กจะอ่านโดยไม่ยอมวาง อย่างที่คุณครูธิติวัฒน์  ทองคำ เคยกล่าวไว้ว่า 

“อ่านเพลินจนเกินเวลา เปิดหน้าจนเกินคำสั่งครู”

ทำให้ห้องเรียนสนุก เด็กลุกขึ้นมาทำกิจกรรม หัดคิด หัดเขียนโปรแกรม หัดทดสอบโปรแกรมและวิ่งเล่นไปตามคำสั่งของโปรแกรม จนไม่สนใจที่นั่ง อย่างที่คุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ เคยกล่าวไว้ว่า

“เมื่อก่อนขาดแคลนเก้าอี้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่เป็นไร”

เครื่องปรุงเหล่านี้คืออะไร? ถ้าอยากทราบจริงๆ ก็ต้องมาร่วมทีมผู้เขียนด้วยกันครับ เพราะข้อมูลข้างในนั้นเป็นความลับทางราชการ! (มั้ง) แต่วันนี้ พิเศษสุด ผมจะแอบมาแง้มให้ท่านดู  โดยสรุปเป็นคำขวัญง่าย ๆ ได้ 5 ข้อ ดังนี้

สิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับ นอกเหนือจากความรู้: 

  1. ฉลาดเลือกฉลาดใช้
  2. กล้าก้าวไปไม่ย่อท้อ
  3. สานต่อความเป็นไทย
  4. รู้จักรับรู้จักให้ 
  5. มีจิตใจเพื่อชุมชน 

รายละเอียด เป็นดังนี้ครับ

[1] ฉลาดเลือกฉลาดใช้: Smart Use of Technology

ไม่ได้หมายถึงการใช้เทคโนโลยีที่ฉลาด แต่หมายถึงความฉลาดพอที่จะเลือกได้ว่า งานใดควรทำด้วยเทคโนโลยี งานใดควรลงมือทำด้วยตนเอง 

[2] กล้าก้าวไปไม่ย่อท้อ: Growth Mindset 

ความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาความสามารถไปได้เรื่อยๆ ผ่านการฝึกฝน กล้าคิด กล้าทำ กล้าผิดพลาด และกล้าลุกขึ้นมาสู้ใหม่ 

[3] สานต่อความเป็นไทย: Thailand Context 

ตัวอย่างต่าง ๆ ล้วนยกขึ้นมาในบริบทของสังคมไทย นอกจากจะได้ปลูกฝังความรักประเทศไทยแล้ว เด็ก ๆ ยังจะได้เรียนรู้ว่าทักษะที่เขาเพิ่งเรียนไปนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว ใช้ประโยชน์ได้จริง

[4] รู้จักรับรู้จักให้: Knowing How to Give

ส่งเสริมให้เด็กใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เทคโนโลยีทำให้คนช่วยเหลือกันได้มากขึ้น ง่ายขึ้น และทำให้สังคมมีความเท่าเทียมมากขึ้น 

[5] มีจิตใจเพื่อชุมชน: Community Awareness 

ส่งเสริมชุมชนที่เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมจิตอาสา งานประจำปี และสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางชุมชน เพื่อให้เด็กได้เห็นตัวอย่างว่า เมื่อใช้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีจะต้องไม่ทำให้คนห่างเหินกัน แต่จะทำให้คนในชุมชนใกล้ชิดกลมเกลียวกันมากขึ้น 

เครื่องปรุงลับเหล่านี้นอกจากจะทำให้นักเรียนซึมซับค่านิยมที่ดีได้แล้ว ยังช่วยให้เรื่องราวและตัวละครดูมีคุณค่า เพราะทุกคนล้วนใฝ่เรียนรู้ เพื่อนำความรู้ความสามารถมาสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น  ทำให้เด็กรู้สึกร่วมกับตัวละคร (รู้สึก​ “อิน”) ได้ลึกซึ้งขึ้น เกิดความผูกพัน อยากเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละคร อยากช่วยตัวละครแก้ปัญหา  ทำให้พวกเขาสามารถเปิดใจรับ “สาระการเรียนรู้” ตาม “ตัวชี้วัด”​ ได้มากขึ้นในที่สุด

===

ขอฝากคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ ช่วยรับหนังสือแบบเรียนฉบับการ์ตูนเล่มนี้ไว้พิจารณานะครับ 

หนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โดย สสวท.

หาซื้อได้ที่
http://pongkoiim.com/buy