หุ่น(ยนต์)ดี กดคีย์แล้วขยับ | กิจกรรม Scratch หุ่นเดินตามเส้น checkpoint #1

ภารกิจสำหรับ checkpoint นี้

ต้องการเตรียมหุ่นยนต์สำหรับเดินตามเส้น แต่ในขั้นนี้หุ่นยนต์จะเพียงขยับตามการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดเท่านั้น โดยสามารถเดินหน้า-ถอยหลังได้ และหมุนซ้าย-ขวาได้ ทีละนิดจากการกดปุ่มทีละครั้ง

ตัวละครของแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่เพื่อให้การบอกทิศทางเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ขอให้หุ่นยนต์ทุกตัวมีมุมมองจากด้านบน (bird’s-eye view) และให้แก้ไขตัวละครเสมือนว่าหุ่นยนต์กำลังยื่นแขนสองข้างไปด้านหน้า กางแขนออกเล็กน้อย และที่ปลายแขนนั้นถือ “ไข่มุก” ไว้ข้างละเม็ด ไข่มุกสำหรับมือซ้ายมีสีคนละสีกับไข่มุกในมือขวา และเป็นสีที่แตกต่างจากสีอื่นๆ ของตัวละคร

เมื่อกดปุ่มลูกศรชี้ขึ้น หุ่นยนต์ควรเคลื่อนที่ไป “ข้างหน้า” โดยให้ถือว่าไข่มุกทั้งสองเม็ดอยู่ด้านหน้า

ตัวอย่างผลลัพธ์

ตัวอย่างโปรแกรมที่ถูกต้อง

ตัวอย่างโปรแกรมที่ผิดพลาดเล็กน้อย (แก้ไม่ยาก)

https://youtu.be/Rw25pdLcMqI

วิธีการแก้ไขโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้ (การหมุนตัวละครตามเข็มนาฬิกา 90 องศา โดยแก้ที่ Costumes)

https://youtu.be/3CKDOiCYG60

ขั้นตอนโดยสังเขป

 1. เลือกตัวละครที่มีมุมมองจากด้านบน (bird’s-eye view) เช่น ปู ผีเสื้อ เต่าทอง นก
 2. แก้ไขชื่อตัวละครว่า Robot (ต่อไปเราจะเรียกตัวละครนี้ว่าหุ่นยนต์)
 3. แก้ไขตัวละครหุ่นยนต์ โดยใส่ไข่มุก 2 สีไปทีมือซ้าย และมือขวา (หรือส่วนที่มีลักษณะคล้ายมือ)
 4. เขียนโปแกรม (script) ให้หุ่นยนต์ขยับหน้า หลัง ตามการกดปุ่มบน keyboard ของเรา
 5. เขียนโปแกรม (script) ให้หุ่นยนต์หมุนซ้าย ขวา ตามการกดปุ่ม
 6. หากจำเป็น อาจต้องหมุนหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ในทิศทางที่นำไข่มุกไปด้านหน้า

วิธีการวาดไข่มุก

วิดีโอด้านล่างนี้จะแสดงวิธีโดยละเอียด ท่านสามารถเปิดดูได้ แต่ก่อนอื่น อยากให้ท่านลองทำเองดูก่อนโดยมีคำบอกใบ้ดังต่อไปนี้

 • แก้ไขตัวละครได้ที่แท็บ Costumes
 • แถบเครื่องมือทางซ้าย มีปุ่มวาดวงกลม ถ้ากด Shift ค้างไว้ วงกลมจะไม่เบี้ยว
 • สีที่อยู่ในกล่อง Fill คือสีที่ระบายด้านในวงกลม
 • สีที่อยู่ในกล่อง Outline คือสีตัดเส้น ท่านจะเลือกสีใดก็ได้ หรือจะเลือกแบบไม่มีการตัดเส้นก็ได้ (ปุ่มรูป / สีแดง)
 • ตัวเลขด้านขวาของกล่อง Outline คือความหนาของเส้น แนะนำให้ใช้เส้นบางที่สุด
 • แถบเครื่องมือทางซ้าย มีปุ่มลูกศร (บนสุด) เอาไว้เลือกวัตถุที่ต้องการ ท่านสามารถคลิกเลือกไข่มุกลูกแรก แล้วกดปุ่ม Copy และ Paste เพื่อสร้างไข่มุกอีกหนึ่งลูกให้ขนาดเท่ากันได้ จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนสี Fill

ดูวิดีโอสาธิตการวาดไข่มุก: https://youtu.be/Se7yGlpuuAY

Hints / คำสั่งที่อาจมีประโยชน์

 1. Events -> When [space] key pressed
 2. Look -> move 10 steps, turn ⟲ 15 degrees,
 3. การปรับจุดศูนย์ถ่วงของภาพใน Costumes

ปัญหาที่มักพบ

 1. เดินหน้าได้ด้วย move 10 steps แต่จะเดินถอยหลังอย่างไรดี?​ -> ลองตัวเลขติดลบหรือยังครับ?​
 2. กดลูกศรขึ้น แล้วตัวละครเดินไปด้านข้าง แทนที่จะไปด้านหน้า
 3. กดซ้ายขวาแล้วตัวละครเสียศูนย์ ไม่ได้หมุนรอบจุดกึ่งกลาง
 4. อย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวละครเป็น Robot เพื่อให้อ้างถึงภายหลังได้สะดวก

เฉลย

วิดีโอลับชื่อ [vid90 เฉลย | checkpoint 1 | หุ่นยนต์เดินตามเส้น | Scratch activity mov]