กิจกรรมอบรมครูวิทยาการคำนวณ สพป.นราธิวาส เขต 1 (4-6 ต.ค. 2563)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านวิทยาการคำนวณ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จัดโดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ไฟล์กิจกรรม

Pictures

  1. Google Photos: อบรมวิทยาการคำนวณ สพป.นราธิวาสเขต1 ณ หาดใหญ่ (กล้อง Mock) https://photos.app.goo.gl/adRUsCBeaziAfAak8
  2. Google Photos: อบรมวิทยาการคำนวณ สพป.นราธิวาสเขต1 ณ หาดใหญ่ (ภาพจากกลุ่ม LINE) https://photos.app.goo.gl/vU5Ctem7hjfLGrcb7
  3. Google Photos: อบรมวิทยาการคำนวณ สพป.นราธิวาสเขต1 ณ หาดใหญ่ (ภาพจาก FB ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอยี่งอ) https://photos.app.goo.gl/CTJS5zXXJsnZd5J79
  4. Pictures on Facebook ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอยี่งอ’s albums อบรมวิทยาการ คำนวณ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kruyingo&set=a.194547098747571

Videos

วิดีโอสาธารณะ

https://youtu.be/TaOV5rj3zds

วิดีโอลับ

วิดีโอบันทึกการอบรม 27 วิดีโอ ยังไม่เผยแพร่เป็นสาธารณะ แต่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าถึง YouTube Playlist ลับนี้ได้ในกลุ่มไลน์ หรือติดต่อผู้จัดงาน หรือติดต่อ อ.ม็อค เพื่อขอเข้าชม playlist ชื่อ “(ลับ) วิดีโอบันทึกการอบรมวิทยาการคำนวณ สพป.นราธิวาส เขต 1 (4-6 ต.ค. 2563)

เหตุผลที่ไม่เผยแพร่เป็นสาธารณะ: วิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอที่ยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองเนื้อหา ยังไม่มีการตัดต่อ ยังไม่มีการบันทึกแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด และอาจมีการเปิดเผยข้อมูล/ใบหน้า/เสียง/อัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาต และในช่วงของกระบวนการเรียนรู้ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา และหาทางอธิบายสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการในคราวแรก วิทยากรและทีมงานได้ให้คำแนะนำ และคำแนะนำอาจไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในวิดีโอ ดังนั้นหากเผยแพร่วิดีโอส่วนดังกล่าวออกไปสู่บุคคลภายนอกอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ จึงจำเป็นต้องตัดต่อวิดีโอ คัดเลือกส่วนที่สำคัญ และเขียนข้อความกำกับก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะในลำดับถัดไป

Social Media Posts

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการสื่อการสอนด้านวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สพปนราธิวาส เขต1 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563 ณ โรงเเรมญันนาตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted by ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอยี่งอ on Sunday, October 4, 2020
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kruyingo&set=a.194547098747571

คำถามที่ควรถาม หลังจากทำกิจกรรมวิทยาการคำนวณทุกกิจกรรมนั้นมีค่านิยมแฝงอยู่ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ…

Posted by 4Mock – หายใจเป็นเรียน on Monday, October 5, 2020
https://www.facebook.com/4mock/posts/154338609672730

คุณครูจากเขตพื้นที่ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กำลังออกแบบกิจกรรม unplugged coding  ออกแบบกิจกรรมตามหลักการ 3C : Clear,…

Posted by Mock Suwannatat on Monday, October 5, 2020
https://www.facebook.com/iammock/posts/10102772808251879

เตรียมอบรม Scratch ให้ครูนราธิวาส 140 ท่าน คราวนี้จะทำเป็นกิจกรรมฐาน โดยขโมยโจทย์เดินตามเส้นมาจากหนังสือ สสวท….

Posted by 4Mock – หายใจเป็นเรียน on Thursday, October 1, 2020
https://www.facebook.com/4mock/posts/152839426489315

ซึ้งอะ 🥰 มีคนแต่งกลอนน่ารักๆ ให้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ / Coding ✏️"สี่ตุลามาอบรมที่หาดใหญ่ความตั้งใจพกมาเต็มกระเป๋า……

Posted by Mock Suwannatat on Thursday, October 8, 2020
https://www.facebook.com/iammock/posts/10102775761603339