ฉลาดเลือกฉลาดใช้ – Smart Use of Technology

ไม่ได้หมายถึงการใช้เทคโนโลยีที่ฉลาด แต่หมายถึงความฉลาดพอที่จะเลือกได้ว่า งานใดควรทำด้วยเทคโนโลยี งานใดควรลงมือทำด้วยตนเอง 

โป้ง ก้อย อิ่ม หนังสือคอมฯ ที่สอนให้เด็กไม่ยึดติดกับคอมฯ

คอมพิวเตอร์นั้นมีประโยชน์มหาศาล แต่งานบางอย่างที่มีคุณค่าทางจิตใจ มนุษย์ควรทำเอง เช่น การเสริฟอาหารของป้าพร หรือการซักผ้าตากผ้าของคุณพ่อ

ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ทีมผู้เขียน ตั้งใจเสนอเรื่องราวผ่านสถานการณ์ที่ตัวละคร สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ได้ แต่เลือกที่จะไม่ใช้มัน เพื่อให้ตนเองได้สัมผัสกับคุณค่าที่ลึกซึ้งทางจิตใจของงาน ที่คอมพิวเตอร์ไม่อาจเข้าใจได้

ตัวอย่างของประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ โดยต้องรู้จักเลือกใช้ และใช้อย่างระมัดระวัง
ในบทที่สอน word processor คุณครูชวนเด็กทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด เป็นกิจกรรมสนุกสนานและเกิดประโยชน์กับชุมชน ในขณะเดียวกัน คุณครูสอนเด็กว่า เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์เสมอไป ถ้าเด็กกลุ่มหนึ่งจะอยากใช้แผ่นกระดาษ พู่กัน และถังสี ก็ย่อมได้

เคล็ดลับของหนังสือ #โป้งก้อยอิ่ม มีอะไรอีกบ้าง?
อ่านต่อได้ที่นี่ครับ https://www.pongkoiim.com/go/?p=74