ตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

Highlights

ผู้เขียน (ผนวกเดช) ได้รับการสอบถามจากหลายท่านเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา จึงได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคยได้ใช้บรรยายในที่ต่าง ๆ ไว้ ณ ที่นี่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

  1. ตัวชี้วัด มีข้อความว่าอย่างไรบ้าง? แบ่งตามชั้นปีได้อย่างไร? หาเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ที่ใด?
  2. ขอไฟล์ที่มีข้อความตัวชี้วัดได้หรือไม่?
  3. ทำไมตัวชี้วัดจึงเขียนด้วยข้อความเช่นนี้? ข้อความแบบนี้ กับอีกแบบหนึ่ง มีความแตกต่างกันอย่างไร?
  4. ตัวชี้วัดมีการจัดกลุ่มอย่างไร​? แกนหลักของหลักสูตรมีอะไรบ้าง?
  5. ทั้งประเทศจะต้องสอนเหมือนกันหรือไม่? (ตอบ: ไม่ใช่!) ผู้สอนมีอิสระในด้านใดบ้าง?​

เอกสาร

คู่มือการใช้หลักสูตร

คู่มือการใช้หลักสูตร โดย สสวท. ดาวน์โหลดได้ฟรี (โดยไม่ต้องลงทะเบียน) จากต้นทาง: https://www.scimath.org/ebook-technology/item/8376-2560-2551

คำอธิบายรายวิชา

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา โดย สสวท. (ย้ำ! นี่เป็นเพียงตัวอย่าง) : http://oho.ipst.ac.th/ipst-course-description-primary-science/

บทวิเคราะห์ตัวชี้วัด

(ไฟล์อาจมีการอัปเดตภายหลัง)

มีอีกไฟล์หนึ่งชื่อว่า “Mock แจกแจงสาระการเรียนรู้ CS ประถม.docx” แต่ยังไม่เผยแพร่เป็นสาธารณะ ท่านที่อยู่ในคณะทำงานหรือเคยเข้าร่วมอบรมกับผมสามารถติดต่อมาเพื่อขอไฟล์นี้ได้ครับ (อีเมล หรือ inbox ทาง Facebook Page: pongkoiim)

เกี่ยวกับผู้เขียน

นายผนวกเดช สุวรรณทัต (Mock)

  • นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาการคำนวณ (2560)
  • คณะบรรณาธิการและผู้พัฒนาหนังสือเรียนและแบบฝึกทักษะ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-2563)
  • ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.pongkoiim.com 
  • แอดมิน Facebook Page: “4Mock – หายใจเป็นเรียน” fb.com/4mock