การประชุมโครงการ Unplugged Coding สำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 13 จังหวัด (14-16 ต.ค. 2563)

รายละเอียด

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน และออกแบบชุดกิจกรรมตัวอย่างการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
  • วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรราชพฤกษ์ และ สโมสรทหารบก
  • โครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
  • งบประมาณ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • ผู้รับผิดชอบโครงการ: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูปภาพ

Google Photos: https://photos.app.goo.gl/v7d8BhvQQYVQco3a7

วิดีโอ

YouTube Playlist: (*** ยังไม่ได้ตัดต่อ ***)
(ลับ) Unplugged Coding สำหรับ รร.ในพื้นที่ห่างไกล (14-16 ต.ค. 2563)
ผู้เข้าอบรมสามารถหา URL ได้ในกลุ่มไลน์ หรือติดต่อ Mock ทางอีเมล mocksk@gmail.com หรือเพจ fb.com/4mock หรือติดต่อผู้จัดงาน

เอกสาร

ชุดเอกสารทั้งหมด อยู่ในโฟลเดอร์ packet_14Oct2020 ซึ่งได้แจกให้ใน zip file (257 MB) สามารถดาวน์โหลดได้จาก URL ในกลุ่มไลน์ หรือผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อผู้จัดงานเพื่อขอลิงก์ดังกล่าวได้ มีรายการดังนี้

รายการเอกสารใน packet_14Oct2020.zip

เอกสารในบทความที่เกี่ยวข้อง

Social Media Posts

ขอบคุณผู้อำนวยการและคุณครูจากโรงเรียน 13 แห่ง ที่มาช่วยกันออกแบบกิจกรรม Unplugged Coding สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล…

Posted by Mock Suwannatat on Thursday, October 15, 2020
https://www.facebook.com/iammock/posts/10102782392170629